22/02/24

Prestacions per al pagament de deutes del lloguer

Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge per a tramitar els ajuts per al pagament de deutes de rendes de lloguer  

Image
Ajuts lloguer

L'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament d'Olesa tramita tots els ajuts

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria de prestacions per al pagament de deutes del lloguer (prestacions econòmiques d’especial urgència (PEEU)) per a pagar deutes de quotes d’amortització hipotecària o de rendes de lloguer. 

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones amb dificultats per al pagament de l’habitatge. Maica Ribas, responsable de l’Agencia Local de l’Habitatge, explica que “ens estem trobant amb moltes famílies amb dificultats per fer front al pagament de les quotes hipotecàries. Amb una primera quota que no es pugui pagar, ja es pot demanar la prestació”.

Audio file

Aquesta prestació la poden sol·licitar les persones residents a Olesa que han contret deutes amb l'entitat financera en relació amb el pagament de quotes hipotecàries del seu habitatge habitual i permanent o amb la propietat de l'habitatge per rendes de lloguer. El primer rebut impagat no pot ser anterior a 12 mesos des de la data de la presentació de la sol·licitud. 

Amb el pagament de la prestació, cal garantir la liquidació total del deute i s'ha d'acreditar estar en condicions de continuar poder pagant les quotes, d'amortització hipotecària o de rendes de lloguer. 

El màxim que es pot pagar son 12 quotes i un import de 4.500 euros. “Es recomana a les famílies que a la primera quota que es degui ja es tramiti la prestació per a que no vagi a més la quota. Aquest ajut es pot demanar vàries vegades fins arribar a aquest import màxim” ha destacat la responsable de l’oficina d’habitage.

Audio file

La documentació que cal aportar és l’imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat, i la documentació especificada per a cada tipologia.

Ajuts per al pagament del lloguer

D’altra banda, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya publicarà properament els terminis de les convocatòries per presentar sol·licituds de subvencions per al pagament del lloguer tant per als col·lectius de més de 65 anys i de menys de 35 anys.

Des de l’Oficina de l’Habitatge Local expliquen que “tenim les dades de totes les persones que han sol·licitat aquests ajuts en anys anteriors, i de seguida que es publiquin les convocatòries ens posem en contacte amb tots ells, i també amb les persones sol·licitants que van quedar pendents en anteriors convocatòries” apunta Ribas.

Audio file

Per finals d’aquet mes de febrer, es preveu l’obertura de la convocatòria de les subvencions per al pagament de lloguer per a persones grans (que tinguin 65 anys o més a la data de publicació de la convocatòria).

Aquesta convocatòria s’adreça a aquelles persones majors de 65 anys, residents a Olesa, que acreditin ser titulars d'un contracte de lloguer i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Pel mes de març també es preveu l’obertura de la convocatòria de les subvencions per al pagament de lloguer per persones joves (que tinguin 35 anys o menys a la data de publicació de la convocatòria).

S’hi poden presentar aquelles persones menors de 35 anys, residents a Olesa, que acreditin ser titulars d'un contracte de lloguer i que compleixin els requisits de la convocatòria. 

Des de l’oficina d’habitatge d’Olesa destaquen que estan rebent moltes consultes sobre si el Govern Estatal tornarà a donar el bo de lloguer jove que va fer al 2022-23. “Aquest any no es torna a donar, però aquest col·lectiu es pot acollir a la convocatòria d’ajuts al lloguer per a menors de 35 anys de l’Agència de l’Habitatge. Nosaltres tenim les dades de les persones que van demanar el bo jove i els avisarem quan surtin aquests ajuts de l’Agència de l’Habitatge” ha remarcat Maica Ribas.

Audio file

Quedarà pendent que la Generalitat de Catalunya publiqui la data de convocatòria d’ajuts per aquest any per a la franja d’edat d’entre 36 i 64 anys. 

Des de l’Oficina Local d’Habitatge remarquen que abans de sol·licitar qualsevol tipus d’ajut “és imprescindible estar empadronat a l’habitatge per al que es demana la subvenció, que el pagament al propietari no es faci en metàl·lic, sinó per transferència bancària o Bizum, i també que es pot demanar ajuts tant per a un habitatge com per a lloguer d’habitacions”.

Audio file

Totes les sol·licituds es poden tramitar a través de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olesa. Cal demanar Cita prèvia (olesademontserrat.cat)o bé presentar-ho telemàticament a través de la Seu electrònica del web municipal.