Gestió de l'Espai públic i d'equipaments

Imatge portada
Image
Operaris d'Espai púbic fent tasques de jardineria

El Departament  de Gestió de l’Espai Públic i d’Equipaments, realitza les tasques del servei de manteniment de la ciutat té la competència del manteniment, conservació i millora de la infraestructura de  l’espai públic i els equipaments municipals. Les incidències correctives i preventives són resoltes per les diverses unitats operatives que estructuren el Departament: Obres i Serveis, Electricitat i Fontaneria, Jardineria, Fusteria, Manyeria i Oficina tècnica.

Fitxa tècnica

Seu electrònica