09/02/2023

Guia del contribuent i calendari fiscal 2023

Per tal de facilitar el compliment de les principals obligacions tributàries al llarg del 2023 l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona comparteix el calendari fiscal dels tributs que recapta en delegació a l'ajuntament.

També us el podeu descarregar des de la seu electrònica (orgt.cat/calendari) on trobareu tots els tràmits que ja es poden realitzar telemàticament, com ara la domiciliació bancària dels vostres rebuts a orgt.cat/domiciliacions

Llegir més: Guia del contribuent i calendari fiscal 2023
Subscriu-te a Tributació