08/06/2023

Protocol de seguretat contra les violències sexuals

L’Ajuntament d’Olesa torna a desplegar el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci per Santa Oliva i Festa Major.

El Protocol és una eina per a la coordinació dels diferents professionals de la seguretat que exerceixen les seves funcions en entorn d’oci. Posa en comú la intervenció de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, la Policia local d’Olesa i els professionals de la seguretat, així com els serveis d’ambulància, els punts liles i les entitats que organitzen les activitats.

Llegir més: Protocol de seguretat contra les violències sexuals
Punt lila a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay
06/04/2023

L’Ajuntament d’Olesa disposa d’un nou Pla municipal per promoure activament la igualtat efectiva entre dones i homes

El Pla d'Igualtat 2023-2026 inclou els objectius i mesures que es volen desenvolupar en els propers anys dins una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes a Olesa, a partir d’una anàlisi de diagnosi prèvia de la situació.

Llegir més: L’Ajuntament d’Olesa disposa d’un nou Pla municipal per promoure activament la igualtat efectiva entre dones i homes
16/01/2023

Pla Local d'Igualtat d'Olesa de Montserrat 2023-2026

El Pla Local d’Igualtat de Gènere s’elabora amb la voluntat de donar continuïtat i consolidar les polítiques d’igualtat desenvolupades al municipi des de l’any 2005, que ja s’han anat vehiculant mitjançant els Plans d’Igualtat previs.

Realitzada l’avaluació del Pla Local d’Igualtat (2018-2021), el present Pla s’estructura en dues parts, que corresponen a dues fases diferents d’elaboració, ja que per a què el Pla d’Igualtat sigui una eina eficaç i respongui de forma exhaustiva a la realitat del municipi, són necessàries aquestes dues parts i l’encaix entre ambdues.

Llegir més: Pla Local d'Igualtat d'Olesa de Montserrat 2023-2026
Subscriu-te a Gènere, feminismes i LGTBIQ+