05/06/2024

Ajuts per afavorir l’autoocupació de joves

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat ha obert una nova convocatòria del programa d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves, amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria i reduir l'atur juvenil. Aquesta iniciativa, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, disposa d’un pressupost total de 13 milions d’euros i ofereix un ajut de 15.876 euros per persona sol·licitant.

Els requisits per accedir a aquest ajut són:

Llegir més: Ajuts per afavorir l’autoocupació de joves
07/05/2024

S'obre el procés de sol·licitud de beques pels casals d'estiu 2024

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 6 al 22 de maig de 2024. Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a les bases, s’hauran de presentar per instància. 

Cal tenir en compte que una de les documentacions requerides és la còpia de la inscripció a la activitat d’estiu amb les dates de participació.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Trobareu les bases i la sol·licitud adjunts en aquesta pàgina.

Llegir més: S'obre el procés de sol·licitud de beques pels casals d'estiu 2024
27/02/2024

Ajuts en matèria d’Habitatge

Prestacions econòmiques d’especial urgència (PEEU) per pagar deutes de quotes d’amortització hipotecària o de rendes de lloguer

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones amb dificultats per al pagament de l’habitatge.

Aquesta prestació la poden sol·licitar les persones residents a Olesa de Montserrat que han contret deutes:

Llegir més: Ajuts en matèria d’Habitatge
04/10/2023

Oberta la convocatòria de subvencions per a famílies monoparentals propietàries de l'habitatge habitual

Aquesta subvenció va destinada a totes les persones titulars del seu habitatge habitual, que disposin del títol de família monoparental. L'ajut es determina en base a la seva capacitat econòmica, segons la renda de la seva unitat de convivència, i la quantitat que s'atorga correspon al 50% de la quota de l'IBI, en funció del percentatge de titularitat de l'habitatge. 

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 5 d'octubre fins al 26 de d’octubre de 2023, ambdós inclosos.

Llegir més: Oberta la convocatòria de subvencions per a famílies monoparentals propietàries de l'habitatge habitual
Subscriu-te a Ajuts