Comissions informatives

Tenen per funció l'estudi, l'informe o consulta de les qüestions que han d'estar sotmeses a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb competències delegades. Estan representades per un membre de cada grup polític municipal, aplica-s'hi el sistema de vot ponderat.

Comissió Informativa d'Economia i Serveis Centrals

President: 

Jordi Parent Beltran

Vocals:

 • PSC: Lourdes García Vila (suplent Montserrat Velasco Rodríguez)
 • Bloc Olesà-CUP: Ivan Carreira Picamal (Marc Serradó Mestres)
 • ERC: Santiago Gallardo Canellas (suplent Raül Asensio Gonzàlez)
 • Junts per Olesa: Domènec Paloma Sancho (suplent Ferran Cerdeira Casals)
 • PP: Jessica Fernández Dalmases
 • Olesa Oberta: Samuel Rodríguez Torondel
 • Ciutadans: José María Paniello Limiñana
 • Jordi Martínez Vallmitjana (regidor no adscrit)

Modificació de la composició de la comissió informativa (abril 2024)

Modificació de la composició de la comissió informativa (febrer 2024)

Creació i composició Comissió informativa d'Economia i Serveis Centrals-Juliol 2023

Comissió Informativa de Serveis a la Persona

President: 

Jordi Parent Beltran

Vocals:

 • PSC: Fernando D. Vicente Benetti  (Suplent: Daniel Ribas Batalla)
 • Bloc Olesà-CUP: Laia Montes Porta (Suplent: Emma Duran Pujol)
 • ERC: Anna Valero Molet (Suplent: Santiago Gallardo Cañellas)
 • Junts per Olesa: Domènec Paloma Sancho (Suplent: Ferran Cerdeira Casals)
 • PP: Jessica Fernández Dalmases
 • Olesa Oberta: Samuel Rodríguez Torondel
 • Ciutadans: José María Paniello Limiñana
 • Jordi Martínez Vallmitjana (regidor no adscrit)

Modificació de la composició de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona (abril 2024)

Modificació de la composició de la Comissió Informativa (febrer 2024)

Creació i composició Comissió informativa de Serveis a la Persona-Juliol 2023

Comissió Informativa d'Urbanisme i Espais Públics

President: 

Jordi Parent Beltran

Vocals:

 • PSC: Carlos Fernández Ruiz (Suplent: Cristian Mesa García)
 • Bloc Olesà-CUP: Ivan Carreira Picamal (Suplent: Marc Serradó Mestres)
 • ERC: Raül Asensio Gonzàlez (Suplent: Anna M. Valero Molet)
 • Junts per Olesa: Ferran Cerdeira Casals (Suplent: Domènec Paloma Sancho)
 • PP: Jessica Fernández Dalmases
 • Olesa Oberta: Samuel Rodríguez Torondel
 • Ciutadans: José María Paniello Limiñana
 • Jordi Martínez Vallmitjana (regidor no adscrit) 

Modificació de la composició de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Espais Públics (abril 2024)

Modificació de la composició de la Comissió Informativa (febrer 2024)

Creació i composició Comissió informativa d'Urbanisme i Espais públics-Juliol 2023

Comissió Informativa del Codi de Conducta

President: 

Jordi Parent Beltran

Vocals:

 • PSC: Fernando D. Vicente Benetti (Suplent: Carlos Fernández Ruiz)
 • Bloc Olesà-CUP: Marc Serradó Mestres (Suplent: Laia Montes Porta)
 • ERC: Santiago Gallardo Cañellas (Suplent: Raül Asensio Gonzàlez)
 • Junts per Olesa: Domènec Paloma Sancho (Suplent: Ferran Cerdeira Casals)
 • PP: Jessica Fernández Dalmases
 • Olesa Oberta: Samuel Rodríguez Torondel
 • Ciutadans: José María Paniello Limiñana
 • Jordi Martínez Vallmitjana (regidor no adscrit)

Modificació de la composició de la Comissió Informativa del Codi de Conducta (abril 2024)

Modificació de la composició de la comissió (febrer 2024)

Composició Comissió del Codi de Conducta dels càrrecs electes-Juliol 2023

Junta de portaveus

La junta de portaveus està integrada pels regidors i regidores portaveus dels grups municipals, i es reuneix sota la presidència de l'alcalde, o regidor en qui delegui.

La junta de portaveus es crea amb la finalitat que sigui el fòrum adient per al debat entre les diferents forces polítiques representades, de les qüestions de caràcter municipal que hagin de ser sotmeses a la consideració de qualsevol òrgan o siguin rellevants per a la vida municipal.

Composició de la Junta de Portaveus:

President: 

Jordi Parent Beltran

Vocals:

 • PSC: Fernando D. Vicente Benetti (Suplent: Carlos Fernández Ruiz)
 • Bloc Olesà–CUP: Marc Serradó Mestres (Suplent: Laia Montes Porta)
 • ERC: Raül Asensio Gonzàlez (Suplent: Anna Valero Molet)
 • Junts per Olesa: Domènec Paloma Sancho (Suplent: Ferran Cerdeira Casals)
 • PP: Jessica Fernández Dalmases
 • Olesa Oberta: Samuel Rodríguez Torondel
 • Ciutadans: José María Paniello Limiñana

Modificació de la composició de la Junta de Portaveus (abril 2024)

Modificació de la composició de la comissió (febrer 2024)

Creació i composició Comissió de la Junta de Portaveus-Juliol 2023