13/03/24

Nova subvenció per al pagament de lloguer per a joves de fins a 35 anys

La convocatòria d’ajuts es pot tramitar a través de l’Ajuntament d’Olesa fins el 12 d’abril a les 15h. 

Image
Ajuts al lloguer a joves de fins a 35 anys

Es poden acollir els menors de 35 anys, residents a Olesa i amb contracte de lloguer  

Els joves de fins a 35 anys tenen una nova subvenció de la Generalitat de Catalunya per al pagament del lloguer. La convocatòria està oberta fins el 12 d’abril a les 15h.

Són subvencions gestionades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a fons perdut, en règim de concurrència pública competitiva, pensades per contribuir al pagament de la renda de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, amb l’objectiu del seu manteniment.

Dins del termini d'obertura de la convocatòria, s’hi poden presentar aquelles persones de 35 anys o menys (a data 26 de febrer de 2024), residents a Olesa de Montserrat, que acreditin ser titulars d'un contracte de lloguer (d’habitatge o d’habitació) i que compleixin els requisits establerts a les bases i a la convocatòria.

Són incompatibles amb les prestacions d'urgència especial per deutes de lloguer per a les mateixes mensualitats.

Com es pot presentar la sol·licitud

A Olesa la sol·licitud es pot presentar: 

La quantia anual és de 240€ com a mínim i de 3.000€ com a màxim. En cas que es demani la subvenció per al pagament d’un contracte de lloguer signat entre l’1 de gener i el 12 d’abril del 2024, l’ajut consistirà en una quantia mensual de 20€ com a mínim i de 250€ com a màxim, a partir del mes següent al d’inici de contracte i fins al desembre del 2024.

Requisits bàsics

 • Ser titular d’un contracte de lloguer, cessió d’ús o habitació i estar-hi empadronat/ada.
 • Que els ingressos no sobrepassin els 24.301,58€ anuals (3,05 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya – IRSC).
 • El lloguer que es paga no pot ser superior a l’establert per la normativa.
 • Al Baix Llobregat, el llindar màxim del lloguer per poder accedir a la convocatòria és de 950€ en el cas de pisos i 450€ en el cas d’habitacions.
 • En cas de famílies nombroses i monoparentals, i per a unitats de convivència amb algun membre amb grau de discapacitat reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim del lloguer de l’habitatge al Baix Llobregat és de 1.100€ al mes.

     –Si hi ha més d'un beneficiari d'aquestes subvencions, en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar al 75% de l'import mensual del lloguer o del preu de cessió. 

Documentació a presentar:

 • DNI/NIE/TIE de totes les persones de la unitat de convivència
 • Volant de convivència (amb data d'empadronament prèvia a la presentació de la sol·licitud)
 • Contracte de lloguer o cessió d'ús d'habitatge o habitació
 • Document SEPA (segellat per l'entitat bancària i signat per la persona titular) o bé certificat de titularitat del compte bancari on es vol rebre l'ajut al lloguer
 • Tots els rebuts de lloguer pagats de 2024
 • Declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2022 de tots els membres de la unitat de convivència
 • Llibre de família, si hi ha menors
 • Sentència de separació/divorci amb custòdia de menors, si escau (i rebuts de la pensió d'aliments rebuda l'any 2022)

Les properes setmanes, des de les regidories de Joventut i Habitatge de l’Ajuntament d’Olesa s’organitzaran xerrades informatives a L’Escorxador per explicar com sol·licitar aquests ajuts i atendre tots els dubtes i consultes.