12/06/23

L'Ajuntament d'Olesa obre convocatòria de subvencions a la rehabilitació d'habitatges

Les sol·licituds es poden presentar des d'avui, 12 de juny, i fins al 29 de setembre. Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar actuacions de rehabilitació executades des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 d'octubre de 2023.

Image
Carrer Coscoll d'Olesa

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha obert la tercera convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis, d’habitatges i d’equipaments d’ús residencial. Els ajuts econòmics es podran destinar a finançar actuacions de rehabilitació executades des de l’1 de gener de 2022 i fins el 31 d’octubre de 2023. Les sol·licituds es poden presentar entre avui, 12 de juny, i el 29 de setembre. En total, l'Ajuntament d'Olesa destina a aquests ajuts una partida de 100.000 €.

Aquest és el tercer any que l’ajuntament treu aquestes subvencions, i ha anat adaptant les bases a les necessitats que s’han vist en les passades convocatòries. La responsable de l’Oficina d’Habitatge d’Olesa, Maica Ribas, ha detallat que alguns dels canvis fan referència a les dates d’execució de les obres que es presenten a la subvenció o el fet que, abans de presentar la sol·licitud, cal haver demanat prèviament la llicència.

Audio file

En la sol·licitud es poden incloure les següents actuacions de rehabilitació:

 • La rehabilitació de façanes (amb millora energètica de l’envolupant) excepte tancaments practicables.
 • La rehabilitació de cobertes (amb millora energètica de l’envolupant).
 • Les obres de millora de les instal·lacions de sanejament, aigua i electricitat, per adaptació a normativa vigent. 
 • La substitució de tancaments practicables de les façanes.
 • La substitució de sistemes de climatització a combustibles no fòssils (calderes tipus biomassa o pellet, aerotèrmia...). Per a habitatges en edificis plurifamiliars amb afectació a elements comuns, caldrà que el consentiment de la comunitat estigui formalitzat. 
 • La instal·lació de plaques solars.
 • Les obres de millora de l’accessibilitat. 
 • La retirada de tot tipus d’amiant, amb certificat de tractament de residus. 
 • Les obres de sectorització i recorreguts d’evacuació en equipaments d’ús residencial.
 • Els honoraris tècnics per a la redacció d’informes de la ITE, i els honoraris dels diferents projectes o documentació tècnica imprescindibles per a la realització de les diferents accions previstes en aquests ajuts. 
Audio file

No es consideren obres/actuacions protegibles les següents:

 • Les actuacions que representin el buidat estructural o l’enderroc de les façanes.
 • La rehabilitació integral d’habitatges o d’edificis d’ús residencial destinats a la venda 

Les sol·licituds es poden presentar a partir d'avui i fins el 29 de setembre per diferents vies:

 • Telemàticament (amb idCat mòbil o certificat digital) a través de l'apartat Tràmits de la Seu electrònica del web municipal. Cal seleccionar el tràmit Instància Genèrica. 
 • Presencialment al Registre general de l’Ajuntament amb tota la documentació original, demanant cita prèvia al telèfon 93 778 00 50 o bé a través del portal de cita prèvia.

Les subvencions podràs ser de fins el 30% del cost de l’obra o projecte, en funció de les sol·licituds que es presentin i fins a exhaurir els 100.000 € de la partida. Hi ha, però, uns límits dels imports a subvencionar, en funció de les obres realitzades, que es poden consultar a les bases. 

Des de l’Oficina d’Habitatge d’Olesa aconsellen que, davant qualsevol dubte, se’ls faci la consulta abans de presentar la sol·licitud. Maica Ribas ha recordat que també poden assessorar sobre les subvencions que també atorga l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a obres de millora de l’eficiència energètica.

Audio file

Els dubtes i/o consultes es poden adreçar al correu electrònic habitatge@olesademontserrat.cat.

Podeu consultar les bases de la convocatòria de subvencions i descarregar els formularis i documentació requerida als documents adjunts.

Documents relacionats