17/02/23

S'actualitza la informació sobre la qualitat de l'aigua de les fonts naturals d'Olesa

L’Ajuntament realitza analítiques periòdicament per avaluar la qualitat de les aigües de l’entorn natural i informar a la ciutadania dels seus paràmetres sanitaris.

Image
Cartell informatiu amb informació actualitzada sobre la qualitat de l'aigua de les fonts naturals d'Olesa.

El Departament de Medi Ambient ha col·laborat amb el Catàleg de Serveis de la Diputació per elaborar una anàlisi de la qualitat de l'aigua que brolla de les fonts naturals d'Olesa. L'objectiu és revisar els paràmetres sanitaris d'aquestes fonts i actualitzar el contingut de les senyalitzacions informatives.

Martí Figueras, cap del departament, explica que "primer es va recollir mostres d'aigua en les diferents fonts, mesurant la temperatura i el cabal. Aquestes mostres són guardades en una nevera portàtil i, posteriorment, són enviades a un laboratori per a ser analitzades. La traçabilitat del material està garantida per la Diputació, des de la seva recollida fins a la seva arribada al laboratori".

Les mostres del 2022

Aquestes mostres van ser recollides el 22 de març i el 26 d'octubre de 2022, ja que, com cada any, es fa dues anàlisis. Figueras ha explicat que “per al 2023 es planeja fer una sola analítica més extensa per a caracteritzar millor la zona”. Les fonts analitzades van ser la Font de Vilapou, la dels Rabassaires, la del Frare Pau i la dels Encantats. La Font de la Raureda no es va poder analitzar per falta de cabal. Figueras explica que “ens hem centrat en aquestes fonts perquè són les més representatives i les que més gent utilitza, ja que analitzar totes les fonts naturals que hi ha és inviable en l'actualitat”.

Els paràmetres a analitzar per valorar la salubritat de les aigües es basen en una normativa del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum. Aquests són: la terbolesa, la conductivitat, el pH, la quantitat de monòxid de nitrats i la presència de bacteris que es troben en aigües contaminades, com els coliformes.

Uns resultats dins la normalitat

Els resultats obtinguts mostren que la qualitat de l'aigua d'aquestes fonts no obtenen la garantia sanitària necessària, ja que es tracta d'aigua no tractada. L'aigua no apta per al consum s'atribueix quan els resultats no acompleixen els criteris mínims de potabilitat. L'aigua sense garantia sanitària és la procedent de les fonts que no reben cap tipus de tractament desinfectant i no es pot garantir la potabilitat continuada. Uns resultats que no varien del que sol ser normal en aquestes fonts i dels quals se n’extreu la informació per als cartells informatius, que disposen d’un QR enllaçat amb les analítiques.

Per tant, és recomanable seguir les senyalitzacions i no consumir l'aigua de les fonts naturals sense tractament previ. El cap del departament de Medi Ambient assegura que "gràcies a la renovació de la senyalització i a aquesta anàlisi, els habitants d'Olesa poden estar segurs que la informació sobre la qualitat de l'aigua de les fonts naturals és fiable i està actualitzada".

Documents relacionats