10/11/23

Cens de població del Baix Llobregat

L’Observatori comarcal reedita la nota sobre el cens de població del Baix Llobregat amb l’explotació del darrer cens publicat per l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Es presenten tres documents: la nota extensa amb informació a nivell municipal, el resum de dades (pòster) i la nota de premsa. En ells podreu trobar les principals característiques sociodemogràfiques de la població (sexe i edat, nivell d’estudis, estat civil, nacionalitat i lloc de naixement i relació amb l’activitat) i altres indicadors destacats (envelliment i sobreenvelliment, residència actual segons procedència i any d’arribada al municipi). 

El Cens de Població i Habitatges realitzat per l’INE l’any 2021 és el divuitè cens oficial realitzat a Espanya. A diferència dels censos anteriors no s’ha construït recopilant informació a partir de l’entrevista a les llars sinó que per primera vegada s’ha elaborat mitjançant la combinació de desenes de registres administratius. Aquest mètode basat en microdades es considera de més qualitat i més eficient. A més a més, aquest sistema de producció d’informació demogràfica basada en registres administratius permet que el cens deixi de ser una publicació desenal per a convertir-se en una publicació amb periodicitat anual. 

Podeu consultar la nota sobre el cens en el següent enllaç:

Cens de població del Baix Llobregat