27/03/24

Resum del Ple municipal ordinari del mes de març

Una modificació de la taxa del Servei Municipal d'Esports (que amplia les bonificacions) i una moció de suport a la pagesia van ser els principals acords aprovats.

Image
Ple municipal del 26 de març de 2024

Un moment de la sessió plenària del mes de març.

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat una modificació de l’ordenança reguladora de les taxes per a la prestació del Servei Municipal d’Esports amb l’objectiu que més persones puguin accedir a les bonificacions i, per tant, beneficiar-se del servei. Segons l’alcalde d’Olesa i regidor d’Esports, Jordi Parent, els canvis volen donar resposta a les peticions fetes per les persones usuàries del servei i les aportacions fetes per alguns grups de l’oposició.

Aquest va ser un dels principals temes tractats al Ple ordinari del mes de març, celebrat aquest dimarts al vespre. Durant la sessió també es va aprovar una modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament i una moció conjunta de Bloc Olesà-CUP, ERC, Junts per Olesa i PSC -a la qual s’hi va sumar Olesa Oberta- de suport a la pagesia catalana.

Modificació taxa Servei Municipal d’Esports

La modificació de l’ordenança reguladora de les taxes del Servei Municipal d’Esports va comptar amb el suport de l’equip de govern format pel Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa, així com del PSC. Partit Popular, Olesa Oberta i Ciutadans s’hi van abstenir.

L’alcalde d’Olesa i regidor d’Esports, Jordi Parent, va afirmar que la rectificació demostra que l’equip de govern escolta la ciutadania i els grups de l’oposició, sota la premissa que “no és millor polític aquell que no s’equivoca mai sinó aquell qui sap rectificar”.

Audio file

Principalment, amb la modificació es regula l’aplicació dels coeficients reductors segons els membres de la unitat de convivència i també es té en compte la condició reconeguda de discapacitat -segons el grau- per facilitar a aquest col·lectiu l’accés a la pràctica de l’esport.

Així, s’actualitzen les taxes referents al cursets de natació, dels quals se n’incrementa una mica el cost en el servei d’un dia per setmana i en el de dos dies setmanals. Aquest increment s’aplicarà en data d’1 de setembre per tal de respectar els preus actuals fins a finalitzar els ensenyaments de natació d’aquesta temporada.

D’altra banda, en l’apartat de coeficients reductors s’unifiquen els criteris econòmics en les activitats i abonaments del Servei Municipal d’Esports i en els cursets i activitats esportives per a que totes les persones usuàries tinguin les mateixes oportunitats de gaudir d’una reducció del preu. També es modifica a l’alça el barem -que va en funció de l’indicador de renda de suficiència (IRSC)- per tal que hi hagi més marge econòmic per poder gaudir d’un coeficient reductor. Per tant, segons Jordi Parent, “s’ajuda més, a més gent i millor”.

Audio file

Així, sobre l’import dels abonaments s'aplicaran els següents coeficients reductors en funció dels ingressos de la unitat de convivència:

  • Les persones que formin part d’una unitat de convivència que percep, en la seva totalitat, uns ingressos no superiors a 2 vegades l’IRSC anual (fins ara era l’1,5), tenen dret a un coeficient reductor del 0,35 (coeficient reductor reducció del 65%).
  • Les persones que formin part d’una unitat de convivència que percep, en la seva totalitat, uns ingressos no superiors a 2,25 vegades l’IRSC anual (fins ara era 2 vegades), tenen dret a un coeficient reductor del 0,55 (reducció del 45%).
  • Les persones que formin part d’una unitat de convivència que percep, en la seva totalitat, uns ingressos no superiors a 2,5 vegades l’IRSC anual, tenen dret a un coeficient reductor del 0,75 (reducció del 25%).

Aquests coeficients reductors també s’aplicaran en els cursos d’iniciació esportiva d’un i dos dies per setmana.

Podran seguir gaudint dels serveis de forma gratuïta:

  • Els infants fins a 3 anys.
  • Les persones, respecte de les quals els Serveis Socials municipals hagin emès informe favorable per consideracions socioeconòmiques.

D’altra banda, a les persones inscrites al grup de Gimnàstica per a la gent gran, se les aplicarà un coeficient reductor del 100% en  concepte de Matrícula– drets d’inscripció.

Les persones amb un abonament tindran un coeficient reductor del 0,80 (reducció del 20%) sobre les tarifes de cursos de curt termini relacionats amb l'àmbit de l'esport. En aquests casos, s’aplicarà un coeficient reductor del 100% en concepte de Matrícula– drets d’inscripció.

La modificació de l’ordenança també inclou que les persones amb discapacitat que tinguin reconeguda la necessitat d’un tercer per poder fer ús de la instal·lació puguin accedir amb aquesta persona sense cap cost addicional. 

Alhora, s’ha inclòs un subapartat on s’especifica el coeficient de renda ponderada segons membres de la unitat de convivència. En aquest apartat s’especifica que cada membre de la unitat de convivència té una ponderació d’un 0,2 fins al quart membre. A partir del 5è membre té una ponderació d’un 0,1 cada membre.  

D’altra banda, en el cas que la unitat de convivència tingui un membre amb un grau de discapacitat reconegut d’entre un 33% i un 64%, se li aplicarà la ponderació d’un membre més a la unitat de convivència. 

Quant a les unitats de convivència amb un membre amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, se li aplicarà la ponderació corresponent a dos membres més. D’altra banda, per a les unitats de convivència declarades famílies monoparentals s’aplicarà la ponderació d’un membre més a la unitat de convivència.

Audio file

Segons l’alcalde, Jordi Parent, amb aquestes mesures es pretén tenir una mirada més àmplia segons els membres de la unitat de convivència i condicionants personals que afecten al poder adquisitiu d’aquesta. A més, la bonificació s’aplicarà a tots els membres d’una unitat familiar.

Per tenir una sensibilització envers les persones amb una discapacitat, l’ordenança determina que, de forma subsidiària, a les persones amb una discapacitat entre el 33 i el 64% se’ls aplicarà un 25% de coeficient reductor. A les persones amb una discapacitat del 65% o superior se’ls aplicarà un coeficient reductor del 45%. Aquesta mesura s’adopta per a aquelles persones amb discapacitat que no tenen dret a un coeficient reductor basat amb la renda ponderada.

La modificació de l’ordenança reguladora del Servei Municipal d’Esports va satisfer la majoria de grups de l’oposició, malgrat alguns es van abstenir en la votació.

Des de Ciutadans, José Maria Paniello, va manifestar la seva satisfacció perquè “hagin reconegut el seu error i sàpiguen modificar”. De tota manera, va posar en dubte que la nova ordenança fos fàcil de gestionar. 

Audio file

Samuel Rodríguez, d’Olesa Oberta, va dir que “la rectificació demostra una gran alçada política” però també va recordar que, quan es van aprovar els preus que hi havia fins ara “ja vaig avisar que l’ordenança no estava ben feta”. Malgrat la satisfacció pel canvi, Rodríguez va anunciar l’abstenció del seu grup argumentant que l’ordenança “no acaba de ser totalment satisfactòria per Olesa Oberta perquè li manca tendir cap a una tarifació progressiva”. 

Audio file

Des del PP, la regidora Jessica Fernández es va mostrar crítica amb l’ordenança. De fet, primer va criticar que l’assumpte hagués arribat al Ple per la via urgent, ja que “això no és un tema urgent, com sí ho és la crema de cotxes o la inseguretat ciutadana”. També va dir que, a parer del seu grup, l’ordenança “no recull les necessitats de les famílies més necessitades” perquè per a les bonificacions, va dir, “es parteix d’una renda a partir de 18.000 € i s’ha de tenir en compte els que cobren menys”.

Audio file

En aquest sentit, l’alcalde li va aclarir que els coeficients reductors s’apliquen, precisament, a les famílies amb rendes fins a 18.000 € (la quantitat s’amplia en funció del nombre de membres de la unitat familiar) i no a partir d’aquesta quantitat, com suggeria la regidora. Per tant, va dir Parent, ja es recull les necessitats de les famílies amb rendes més baixes. Jordi Parent també va recordar que les famílies amb risc d’exclusió poden entrar gratuïtament amb informe dels Serveis Socials.

Audio file

Fernando Vicente, del PSC, va celebrar, per la seva banda, la modificació de l’ordenança i que el govern municipal “hagi escoltat la ciutadania”. Per a Vicente, “segurament no és la millor ordenança però millora la que teníem, i per això agraïm la feina que s’ha fet”.

Audio file

Finalment, les noves tarifes van quedar aprovades amb els vots favorables de Bloc Olesà-CUP, ERC, Junts per Olesa i el PSC. Partit Popular, Olesa Oberta i Ciutadans s’hi van abstenir.

Podeu consultar un document explicatiu de les bonificacions al Servei Municipal d'Esports als documents adjunts. 

Moció de suport a la pagesia catalana

El Ple municipal d’Olesa va aprovat dimarts una moció conjunta de Bloc Olesà-CUP, ERC, Junts per Olesa i PSC -a la qual s’hi va sumar Olesa Oberta- de suport a la pagesia de Catalunya i acorda promoure des de l’Ajuntament d’Olesa polítiques de suport a la pagesia local, incloent l’impuls de mercats locals per a productes de proximitat i l’acció del Parc Rural del Montserrat. Entre d’altres, la moció també insta el Govern de la Generalitat i als diferents agents a treballar en el marc de la Taula Agrària i a abordar qüestions com la revisió i, si és necessari, la modificació de les normatives que dificultin la viabilitat de les petites i mitjanes explotacions agràries, incloent les relacionades amb la regulació de l’ús de la terra, les normatives ambientals aplicables a l’agricultura i els processos de certificació.

A més, l’acord aposta per treballar, amb la participació de tots els agents, des de la producció d'aliments fins als consumidors i consumidores, per a la presentació d'un text consensuat de bases d'una futura Llei de sobirania alimentària de Catalunya que faciliti la pervivència de la pagesia Catalana. Alhora, insta el Govern de la Generalitat i el de l’Estat a adoptar polítiques actives “per revertir la crisi del sector agrari, incloent mesures per alleugerir i simplificar la càrrega burocràtica, garantir el pagament de les ajudes sense retard i promoure la modernització dels sistemes de reg”.

Entre els acords de la moció també hi ha instar el Govern de la Generalitat a iniciar una campanya de comunicació per prestigiar la pagesia i fomentar el consum de productes de proximitat. També instar el Govern de l'Estat espanyol a desenvolupar les modificacions legislatives necessàries “per flexibilitzar les exigències comunitàries de la Unió Europea, des del punt de vista burocràtic i d'accés a les ajudes de la PAC, pel petit i mitjà agricultor. I a modificar els criteris de repartiment i distribució estatal dels recursos econòmics procedents de la PAC perquè es destinin en la seva majoria als petits i mitjans agricultors”. 

Finalment, la moció insta el Govern de l'Estat espanyol a paralitzar la negociació d'acords de lliure comerç amb tercers països, aplicar un major control de les importacions i “establir les clàusules mirall en el comerç amb països fora de la Unió Europea”. També a emplaçar els eurodiputats catalans a treballar per acabar amb la competència deslleial que afecta la pagesia catalana.

El regidor de Junts per Olesa Ferran Cerdeira va ser l’encarregat de defensar la moció, posant de relleu les mobilitzacions iniciades el passat 6 de febrer per la pagesia catalana per la precària situació del camp català “a causa dels baixos preus de venda -que sovint estan per sota del preu de cost-, els increments dels costos de producció o l’excés de burocràcia”. Aquesta situació encara s’ha agreujat més els darrers anys, diu la moció, amb la crisi climàtica i la sequera, “l’ineficient control de les plagues i la nova política agrària comuna, que no controla com deuria les importacions. La fiscalització i les exigències als productes provinents de fora de la Unió Europea és molt més laxa, ja que no exigeix ni guarets ni respecte a la biodiversitat. Això fa que els pagesos de casa nostra tinguin una competència deslleial”.

Audio file

Segons va remarcar Ferran Cerdeira, “en els darrers 10 anys el nombre de pagesos s’ha reduït en un 20% i la població activa del sector té una mitjana d’edat molt elevada, on gairebé la meitat tenen més de 65 anys i només un 9% en tenen menys de 40. Per tant, no tenim el relleu generacional garantit i és molt probable que en dues generacions quedin molt pocs pagesos per conrear i gestionar les nostres terres”. 

També va recordar que la pagesia “és un sector estratègic per a Catalunya, tant per la seva funció essencial en el proveïment d'aliments com per la seva funció social i mediambiental en la gestió i custodia del territori. El model familiar de pagesia, de petites i mitjanes explotacions arrelades al territori, és un model que cal preservar amb la priorització de polítiques públiques que contribueixin a dignificar-lo socialment i a fer-lo sostenible ambientalment i rendible econòmicament”. En el cas d’Olesa, el regidor va agrair l’esforç “de tot el sector primari del poble, que lluita per mantenir viva la flama que tants olesans van portar durant molts de temps malgrat les dificultats, i especialment a la Fundació Agrícola Olesana”.

Audio file

Davant d’aquesta situació, la moció defensa que les administracions públiques han de ser facilitadores i donar tot el suport possible “als nostres pagesos i pageses per ajudar-los a superar aquest context difícil que fa massa anys que dura, i que ara s’ha vist encara més agreujat”. Tot plegat sota la premissa que “la pagesia és la primera baula de la cadena de subministrament alimentari i cal protegir-la. Perquè sense ella no tindrem producte local i de qualitat, destruirem molts llocs de feina i tindrem descuidat el nostre territori”. 

Tots els grups municipals -excepte el PP, que hi va votar en contra- van secundar la moció. 

Tot i votar-hi favorablement, el regidor de Ciutadans José Maria Paniello va dir que “sabem millor que ningú que això són polítiques que venen d’Europa i és a tot Europa que hi ha aquest problema”. Per aquesta raó va posar en dubte que tot el que acorda la moció es pugui arribar a aconseguir “ja que no depèn de nosaltres”. 

Audio file

Samuel Rodríguez, d’Olesa Oberta, va dir que, més que ser massa ambiciosa, com havia dit el regidor del PP, “creiem que en algunes coses la moció es queda curta”, com ara incidir en les grans cadenes de distribució “que actuen sobre el proveïdor imposant-li preus sense tenir c apacitat d’escapar-se”.

Audio file

Des del PP, la regidora Jessica Fernández va dir que tenia la moció “travessada” per fer referència a “les quatre demarcacions del país. Quin país? Em deixeu perplexa. El nostre país es diu Espanya i no té quatre regions ”. També va anunciar que hi votaria en contra perquè la moció li sembla “una pèrdua de temps”.

Audio file

Per contra, el regidor del PSC Cristian Mesa va voler agrair la inclusió a la moció d'un paràgraf “que destaca la producció local d'oli”. Mesa també va demanar que la moció no quedés “en un brindis al sol” i va apostar per realitzar “un estudi específic per determinar el percentatge de productes locals o quilòmetre zero que es venen al mercat municipal i als mercats ambulants” per “identificar oportunitats per millorar la seva presència i promoció”.

El regidor socialista també va apostar per accions per donar suport als establiments que ofereixen productes de quilòmetre zero i va reclamar treballar amb la pagesia per poder incloure programes de formació i d’assistència tècnica. Quant a la ramaderia, el regidor va apostar per potenciar-la a la zona del massís del Puigventós. Finalment, pel que fa a la producció d'oli i la cooperativa, va dir Mesa, “és crucial treballar de manera estreta per identificar les seves necessitats i preocupacions”.

Audio file

Des d’ERC, el portaveu del grup municipal, Raül Asensio, va manifestar el suport del seu grup a la moció, tot destacant estar “contents de veure com el PSC o Olesa Oberta fan política de veritat, a diferència d’altres grups”. 

Audio file

Marc Serradó, del Bloc Olesà-CUP, va apostar per la defensa de la pagesia catalana assegurant que cal que siguin les administracions “les que posin les coses fàcils al sector”. També va recordar que l’Ajuntament d’Olesa fa anys que treballa de la mà dels productors locals i la Fundació Agrícola Olesana per impulsar iniciatives beneficioses per a la pagesia i ramaderia local, com ara el Parc Rural del Montserrat. Marc Serradó va recordar que “sense agricultura no tindrem país i no tindrem alimentació”.

Audio file

La moció de suport a la pagesia catalana va quedar aprovada amb els vots favorables de Bloc Olesà-CUP, ERC, Junts per Olesa, PSC, Olesa Oberta i Ciutadans. El PP hi va votar en contra.

Modificació de la Relació de llocs de treball

El Ple municipal vas aprovar dimarts una modificació de la Relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament, amb els vots favorables de Bloc Olesà-CUP, ERC, Junts per Olesa, PSC, Olesa Oberta i Ciutadans; i l’abstenció del PP.

Segons va detallar l’alcalde, Jordi Parent, les modificacions només consisteixen en uns canvis de categoria en tres places, que no suposen cap modificació del pressupost municipal. 

Precs i preguntes

Al torn de precs i preguntes, algunes de les qüestions plantejades pels grups de l’oposició van girar al voltant de la formació de personal municipal respecte la nova Llei de benestar animal; els actes organitzats en commemoració del 8 de març o l’incendi d’uns vehicles en un solar del municipi.

Quant al públic, les preguntes van girar al voltant de la demanda de tancament a les nits de l’espai d’esbarjo de gossos ubicat al costat del carrer de Jaume de Viver i l’obertura de farmàcies a les nits.

Podeu veure el Ple municipal al canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa. 

Documents relacionats