25/05/23

L'Ajuntament d'Olesa ha fet un nou Mapa d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi

El MIEM planifica i concreta les actuacions de millora als actuals equipaments esportius i la construcció de nous per tal d’adequar-se a la demanda. El document permetrà demanar subvencions.

Image
Renovació de la gespa del Camp de Futbol

Olesa compta amb un nou Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi (MIEM) que, juntament amb el Pla Estratègic de l’Esport Local, planifica i concreta les actuacions de millora als actuals equipaments esportius i la construcció de nous per tal d’adequar-se a la demanda. El MIEM prioritza les actuacions necessàries, estima la despesa i es una eina imprescindible per optar a la línia de subvencions que fa anys que s’espera que obri la Generalitat.

Aquest document fa una diagnosi de totes les instal·lacions esportives públiques i privades, dels usuaris i les entitats, dissenya un mapa de les infraestructures que disposa actualment Olesa amb una fitxa detallada de cada equipament i  fa una radiografia de la demanda actual i de la prevista pels propers 10 anys, com detalla l’Alcalde d’Olesa, Miquel Riera.

Audio file

Les instal·lacions esportives actuals son insuficients per a la demanda dels usuaris ja que el mapa d’instal·lacions i equipaments esportius vigent es va redactar al 2010 i des d’aleshores les demandes dels usuaris han crescut i les necessitats de la població han canviat, remarca Miquel Riera.

En els darrers 10 anys s’han invertir al voltant de 7 milions de euros, que han implicat entre d’altres la compra del pavelló de basquet o la construcció del pavelló del sant bernat. Per als propers 10 anys el MIEM torna a preveure unes inversions que s’aproximaran als 10 milions de euros.

Audio file

El mapa d’equipaments esportius prioritza un seguit de projectes com és l’arranjament del vas de la piscina municipal d’estiu, remarca la falta d’espais per als usuaris de clubs, o els usos de les pistes de barris i de les escoles públiques com a equipaments esportius, com destaca el regidor d’Esports, Domènec Paloma.

Audio file

Aquest mapa permetrà disposar d’unes instal·lacions esportives adequades a les noves necessitats que es preveuen a Olesa i demanar subvencions al Consell Català  de l’Esport, depenent de la Generalitat de Catalunya. 

El document està en conformitat amb els criteris que estableix el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), ja que aquest és el programa que finalment atorga les subvencions per a la realització de les obres de les noves instal·lacions. 

Quatre grans blocs

Aquest document tècnic concreta la dotació de recursos en la gestió esportiva municipal, la construcció de noves instal·lacions i espais esportius, la dinamització de l’entorn urbà i natural i la millora i adequació de la qualitat de les instal·lacions amb una prioritat alta, mitjana i baixa en funció de les necessitats que té el municipi.

Les propostes de construcció de noves instal·lacions i espais esportius són un nou pavelló esportiu, una possible ampliació del Pavelló de Bàsquet, un nou camp de futbol en funció de que es desenvolupi urbanísticament la franja entre la via del tren i la carretera c-55, un nou espai sobre els vestidors d’hoquei i futbol sala (que serà la entrada principal al Pavelló Salvador Boada des de l’aparcament), els nous vestidor de l’atletisme entre d’altres. 

Pel que fa a les propostes en la millora i adequació d’instal·lacions es preveuen millores en l’accessibilitat i elements de seguretat del Camp de Futbol Municipal; també actuacions de manteniment i millora del mobiliari actual dels pavellons (dels elements com les cistelles de bàsquet, accessos, o arranjament de filtracions d’aigua); i el cobriment perimetral de la pista annexa a pavelló Salvador Boada. També és prioritària la finalització de les obres de millora de la piscina municipal coberta (vasos desbordants i ampliació de sales esportives); l’adequació dels espais de la pista municipal d’atletisme de Les Planes; i la construcció dels vestidors, lavabos, una oficina, arranjament d’espais exteriors i la zona d’aparcament i tancament perimetral. El document també preveu la reforma del paviment de les diferents pistes poliesportives dels centres educatius del municipi.

En la dinamització de l’entorn urbà i natural, el mapa recull la senyalització dels itineraris saludables, anella verda i rutes de muntanya i fluvials, així com el pla de carrils bici del municipi en connexió amb les 
Vies Blaves. 

Finalment, el document també fixa la dotació de recursos en la gestió esportiva municipal: incorporació de personal de consergeria a les diferents instal·lacions esportives municipals, revisió de noves formes de distribució dels espais esportius i treballar per obtenir el distintiu de garantia de qualitat ambiental dels centres esportius.

El document es va elaborar amb la participació de clubs i entitats i ja s’ha presentat a les entitats a través del Consell Esportiu Municipal. 

Actuacions realitzades i projectades

Aquestes propostes se sumen als nous espais esportius que s’han construït darrerament com el nou gimnàs municipal (ubicat a la planta superior de l’edifici de la piscina municipal coberta), el parc de cal·listènia (al barri de Les Planes) i  el Bikeparc, amb un circuit de BTT i Trial. També s’han fet millores a diferents equipaments com al Camp de Futbol Municipal (renovació de la gespa i nova instal·lació de sistema de reg, noves porteries i il·luminació), al Pavelló Municipal de Bàsquet (millores al parquet de la pista, d’accessibilitat i nous lavabos per a persones amb mobilitat reduïda), a les pistes de petanca del barri de Les Planes (adequació del terreny de la pista de joc i instal·lació de nou sauló), i al Pavelló Municipal Salvador Boada  (nous vestidors, façana, millora de l’acústica i nous marcador i equip de so).  També està dotat econòmicament amb 300.000 euros els nous vestidors de l’atletisme (projecte en redacció) i també s’està fent el projecte per reduir el vas de la piscina coberta i la millora dels tancaments de façana (ambdues per eficiència energètica).