08/05/23

L'Ajuntament reclama que la Generalitat expliqui a Olesa el projecte de millora de la C-55 en el tram Olesa-Collbató

La Generalitat té previst licitar el projecte al llarg d'aquest aquest any. De moment, el govern català ja ha tirat endavant les expropiacions de terrenys per fer possible les obres. 

Image
Projecte millora C-55 tram Olesa-Collbató

La Generalitat de Catalunya ha iniciat ja el procediment d’expropiació dels terrenys que han de permetre tirar endavant el projecte de millora de la carretera C-55 en el tram Olesa de Montserrat-Collbató. El govern català va anunciar al mes de febrer que tenia la previsió de licitar aquest any el projecte, que suposarà una inversió de 6,3 milions d’euros. Com que la carretera és de titularitat de la Generalitat, l’Ajuntament d’Olesa ha requerit en diferents ocasions a la Direcció General de Carreteres, des de la passada tardor,  que algun responsable de l’ens faci a Olesa una exposició pública del projecte -com s’ha fet amb el del nou col·lector de salmorres, també a càrrec de la Generalitat- però fins ara no ha obtingut cap resposta. A les reunions que l’alcalde, Miquel Riera, ha mantingut amb el director General de Carreteres, David Prat, aquest ha assegurat que el projecte estava previst que es licités durant el 2023 i que s'havien iniciat les expropiacions necessàries, però no s’ha compromès a fer cap exposició a Olesa.

Aquest projecte forma part del conjunt d’obres de millora que la Generalitat ha realitzat els darrers anys a la C-55. Precisament, ja s’ha recepcionat l’obra de millora feta en el tram Abrera-Olesa, que va incloure, entre d’altres, la nova rotonda de l’accés sud del municipi. El projecte de millora de la C-55 en el tram Olesa-Collbató es va començar a planificar el 2018, amb l’objectiu d’aportar solucions de seguretat a un dels trams de la via amb més accidentalitat. 

En aquest sentit, el tram Olesa-Collbató (que passa també pel terme d’Esparreguera) és molt estret, sobretot a l’alçada de la Puda, a on la carretera travessa el riu Llobregat per un viaducte que data dels anys 70. 

Un dels punts més crítics del projecte implica la reorganització dels accessos a la zona del Mas de les Aigües i urbanització Casablanca, incorporant-hi carrils de canvi de velocitat i fent possible el canvi de sentit a la intersecció amb la carretera B-113 (carretera de ca n’Estruch), un cop passat el viaducte sobre el riu. Amb aquesta nova intersecció es podrà suprimir l’actual gir a l’esquerra en sentit Abrera. En general, el projecte també inclou la millora del ferm i dels talussos, així com en l’abalisament, la senyalització i les defenses de la via. 

Projecte millora C-55 tram Olesa-Collbató: alçada Mas de les Aigües  Projecte millora C-55 tram Olesa-Collbató: alçada Mas de les Aigües

Projecte millora C-55 tram Olesa-Collbató

A banda de resoldre l’accés a les construccions existents a ambdós costats de la via, el projecte de millora de la C-55 també vol donar seguretat al usuaris del camí del riu (GR-270) que actualment suposa un gran risc per als caminants que el segueixen en direcció a Montserrat. Per aquesta raó l’actuació incorpora el projecte de Vies Blaves impulsat per la Diputació de Barcelona i per tant, habilita un camí per a vianants i bicicletes.  

Per garantir el ús segur del GR-270 i facilitar el pas dels caminants, s’habilita un camí amb un ample mínim d’1,2 metres al marge esquerre, que implica la construcció de murs i una solució al creuament dels torrents fins arribar al pas sota la C-55, que ja es va habilitar l’any 2016 amb la primera fase del camí del riu a  l’alçada de la Puda.

Projecte millora C-55 tram Olesa-Collbató: secció tipus de separació de fluxos

Expropiacions a càrrec de la Generalitat

Com és habitual en projectes d’aquestes característiques, per a les obres de millora del tram Olesa-Collbató de la C-55 la Generalitat ha d’expropiar sòl per aconseguir l’amplitud de via necessària. En aquest cas el projecte ha calculat l’expropiació, en terme d’Olesa, de 6.975 m2 de sol rústic (del terme d’Esparreguera són 9.375 m2), als preus taxats per la metodologia de càlcul reglada per llei.

En aquest sentit, tot i que el Mas de les Aigües i la urbanització Casablanca estaven qualificades com a sòl urbanitzable al Pla General de 1993, en ser dos sectors que no s’han arribar a desenvolupar no han pogut esdevenir sol urbà consolidat. De fet, la pràctica totalitat del sòl expropiat al voral de la carretera ja era rústic abans de l’entrada en vigor del nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Olesa el novembre del 2022. En aquell moment, a més, el Mas de les Aigües i la urbanització Casablanca van perdre la qualificació de sòl urbanitzable per indicació de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, a causa de la proximitat a l’empresa química Kao Corporation i en ser en zona inundable.