Provisió de llocs

Són processos als qual es pot presentar el personal fix o de carrera per facilitar la mobilitat interna o interadministrativa, o bé per cobrir un lloc de treball. Per tant, només hi pot accedir personal que ja treballi a l'administració pública.