Processos temporals

Es tracta de convocatòries per cobrir de forma urgent i amb caràcter temporal necessitats dels serveis i places vacants.

Convocatòries de llocs de treball: ofertes per cobrir temporalment un lloc de treball concret, quan no es disposi de personal disponible a cap borsa de treball vigent (cobertura de treballadors/es titulars de places amb reserva de llocs de treball, absents per diferents motius com ara malalties, permisos o altres situacions).

Plans de foment a l'ocupació: ofertes de treball temporals per facilitar la inserció de persones en situació d'atur que tenen dificultats a l'hora de trobar feina.