31/05/23

La Junta Local de Seguretat aprova el Pla Local de Seguretat per establir els objectius a seguir pels següent anys

El Pla Local de Seguretat és un pla transversal que està composat per 23 objectius emmarcats en 5 grans àmbits

Image
Reunió de la Junta Local de seguretat 2023

En la darrera Junta Local de Seguretat es va aprovar el nou Pla Local de Seguretat, una eina que serveix per marcar uns objectius i establir actuacions per millorar la seguretat a Olesa de Montserrat. La Junta és un òrgan de coordinació que està recollit a la Llei de Sistema de Seguretat Pública de Catalunya. Com a missió, té la presa de decisions a partir dels coneixements dels diferents cossos de seguretat que treballem al territori i l'adopció de plans i de programes.

Tal com explica el Cap de la Policia Local, Isaac Aymerich, "el primer pas per crear un Pla Local de Seguretat és realitzar una diagnosi en la qual hem de tenir en compte totes aquelles dades recollides pels cossos de seguretat". Les aportacions d'aquests organismes s'han complementat amb entrevistes amb diferents representants civils del municipi com associacions de veïns, comerciants o regidories. Tota aquesta diagnosi té l'objectiu d'aconseguir una mirada la més àmplia possible.

Audio file

Un cop feta finalitzada aquesta primera fase, s’estableixen els objectius del pla. Aymerich apunta que “s'han establert un total de 5 grans àmbits, que engloben un total de 23 objectius, per poder preveure les accions per dur a terme”. Els àmbits establerts són: la seguretat ciutadana, seguretat viària i mobilitat, igualtat de gènere, emergències i protecció de la població, i per últim benestar social, qualitat de vida i civisme. Dins de cadascun d’aquests àmbits hi ha accions concretes que desenvoluparan la Policia Local o qualsevol dels altres actors del territori de manera transversal. Uns indicadors de seguiment permetran veure l’evolució del pla al llarg dels 4 anys que duri aquest i poder fer-ne una avaluació general del seu impacte final.

Audio file

Valoració del 2022

La Junta Local de Seguretat també va servir per fer una valoració de l'any anterior en diferents matèries com són el trànsit o diferents tipologies de fets delictius. Aymerich destaca que "la Policia Local col·labora amb els diferents cossos de seguretat en tots els àmbits, però té la competència exclusiva del trànsit. Pel que fa a aquesta matèria, no hi ha hagut canvis notoris en les dades que ens facin preocupar". En el transcurs de l'any 2022, a Olesa hi ha hagut un total de 6 persones ferides greus fruit d'atropellaments i accidents. Aquesta dada permet analitzar i estudiar la casuística per poder prendre les mesures corresponents per solucionar-ho. El Cap de la Policia Local explica que "el vianant és l'element més vulnerable que tenim a la via i, per pant, és el que més hem de protegir. En conseqüència, estem implementant una sèrie de controls i accions per evitar que aquest 23 aquesta xifra augmenti".

Audio file

En matèria de seguretat ciutadana, Aymerich comenta que "els principals delictes que tenim a Olesa són contra el patrimoni, majoritàriament, de caràcter lleu. El que ens preocupa més és la ciberseguretat, ja que les estafes en aquest camp ha pujat molt al territori". Aquest àmbit s'ha professionalitzat molt en els darrers anys a causa de la digitalització de la vida quotidiana i laboral. Per això, la Policia Local va crear en el seu moment un cos especialitzat en ciberseguretat.

Un altre dels punts més significatius del passat 2022 és la consolidació de la unitat de Relacions amb la Comunitat. Aquesta unitat ha mantingut el contacte amb comerciants, associacions de veïns i el teixit social. La valoració rebuda per part de tots aquests col·lectius ha sigut molt bona. “Ens permet tenir informació de primera mà de gent a peu del carrer, dels problemes reals i, per tant, ens permet intervenir en aquestes situacions” explica Aymerich. Aquesta unitat en la darrera campanya de Nadal va tenir més de 400 contactes amb comerços i establiments.

Audio file

Finalment, el Cap de la Policia Local també destaca la millora de l'oficina de recepció de denúncies. "No només volíem ser més capaços d'atendre millor les denúncies a la nostra oficina, sinó també ser capaços d'agafar la denúncia en el mateix moment i lloc de la inspecció".

El Pla Local de Seguretat ha estat presentat a la Junta de Seguretat Local, tal com estableix la llei del Sistema de Seguretat pública de Catalunya. Un cop aprovat, els cossos de seguretat ja hi poden començar a treballar.