19/07/23

L'Ajuntament d'Olesa enllesteix la senyalització de les rutes saludables Voltem Olesa

Aquestes deu rutes formen part d’un projecte global impulsat pel Departament de Salut Pública de l’Ajuntament d’Olesa per a la promoció d’hàbits i estils de vida saludables.

Image
Senyalització de les rutes saludables Voltem Olesa

El Departament d’Espai Públic de l’Ajuntament d’Olesa ha enllestit la instal·lació dels senyals informatius i direccionals de les deu rutes incloses dins el projecte “Voltem Olesa”. D’aquesta manera, totes les persones que segueixin aquestes rutes o “voltes” saludables trobaran tres tipus de senyals: vinils termoplàstics adherits al terra -com a informacions de seguiment-, senyals verticals de direcció en uns fitons d’acer i plafons informatius sobre els recorreguts. 

La darrera de les senyalitzacions que s’han instal·lat són els plafons informatius. En total n’hi ha onze: un de genèric a la Placa de Catalunya sobre les rutes del projecte “Voltem Olesa” i deu plafons més, un a per a cada “volta”, que inclouen la descripció del recorregut, el mapa de l’itinerari i imatges d’elements que es s’hio poden trobar. Les persones usuàries també podran accedir a tota la informació escanejant els codis QR que hi ha als fitons i als plafons informatius.

Promoció de la salut

Aquestes deu rutes formen part d’un projecte global impulsat pel Departament de Salut Pública de l’Ajuntament d’Olesa per a la promoció d’hàbits i estils de vida saludables, inclòs al Pla Local de Salut 2019-2023.

El projecte “Voltem Olesa” promou rutes aptes per a tothom, és a dir, per a persones actives físicament però també per a aquelles que tenen problemes de salut o de mobilitat. Per aquest motiu, col·lectius com les persones d’edat, els infants o persones amb mobilitat reduïda també poden trobar una ruta que els permeti fer salut gaudint de l’entorn urbà i natural del municipi.

Les rutes saludables estan vinculades també a un projecte de salut comunitària i de prescripció social que l’Ajuntament d’Olesa du a terme conjuntament amb el CAP Olesa. Els professionals de la salut proporcionen alternatives no sanitàries a pacients amb símptomes lleus o moderats relacionats amb malestars de la vida. En aquest cas, si la persona que necessita fer exercici per prescripció mèdica no té les condicions físiques per fer grans rutes, els facultatius poden prescriure-li algunes de les rutes i accessibles del “Voltem Olesa”.

Podeu consultar les diferents rutes a la pàgina web de Turisme de l'ajuntament d'Olesa.