07/05/24

A partir del 9 de maig arrenquen les preinscripcions per als casals d’estiu d’Olesa 2024

Totes les entitats que hi participen oferiran el mateix període de preinscripció, del 9 al 30 de maig. Enguany també es podran demanar les beques que ofereix el Departament de Serveis Socials.

Image
nenes i nens estirats a la gespa rient fent rotllana amb els caps i amb les mans fent rodona als ulls

Del 9 al 30 de maig s'obre el període de preinscripcions per als casals d'estiu d'Olesa de Montserrat. Les preinscripcions es fan directament posant-se en contacte amb cada centre educatiu o entitat encarregada del casal. Els casals d'estiu previstos per aquest any són:

 • AFA Sant Bernat
 • AMPA Josep Ferrà i Esteve
 • Escola Escolàpies
 • AFA Puigventós
 • AFA Montserrat
 • C.E.F.O 87
 • Olesa Escola Esportiva (FSO i CAO)
 • Escola Creixen Povill 
 • Nou Bàsquet Olesa
 • AEEDI (Associació Esportiva Daina Isard) 
 • Club Gimnàstica Olesa
 • Estiu Jove de L'Espai Jove L'Escorxador

Com en els anteriors anys, el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha convocat una línia d'ajuts per tal que tots els infants i joves entre 3 i 18 anys tinguin l'oportunitat de poder gaudir d'activitats de lleure durant l'estiu. Aquests ajuts econòmics estan adreçats a persones amb recursos insuficients per fer front a activitats extraescolars durant l'estiu, amb l'objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social, contribuint a l'eliminació de riscos d'exclusió social, vulnerabilitat, i a la compensació de dèficits de suport social. L'Ajuntament destina un pressupost de 25.000€ a aquestes beques. 

El període per sol·licitar beca és del 6 al 22 de maig de 2024, ambdós inclosos. La sol·licitud, així com la documentació necessària requerida a les bases, s'ha de presentar per instància, via telemàtica (apartat de Tràmits de la Seu Electrònica) o demanant cita prèvia a l'OAC. Cal tenir en compte que una de les documentacions requerides és la còpia de la inscripció a la activitat d’estiu amb les dates de participació.

Són requisits per a presentar-se a la convocatòria:

 1. Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentada en aquestes bases.
 2. El/La sol·licitant i les persones majors de 18 anys del nucli familiar ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
 3. El/la sol·licitant o el beneficiari, ha d’estar empadronat al municipi.
 4. En cas de situació de custodia compartida, només es becaran les setmanes en que el progenitor/a sol·licitant convisqui amb els menors, segons el conveni regulador.
 5. La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, no pot superar els llindars màxims de renda familiar que s’estableixen a continuació (Es parteix de la base per a dues persones de 2,5 vegades l’IRSC i a partir del tercer membre es suma IRSC anualx1,4x0,4):
  • Famílies de dos membres : 22.674,58 €
  • Famílies de tres membres : 27.753,68 €
  • Famílies de quatre membres: 32.832,78 €
  • Famílies de cinc membres : 37.911,89 €
  • Per a cada nou membre s’afegiran 5.079,10 €

En el cas de que en el nucli de convivència hi hagi un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. En el cas que la família tingui vigent reconegut el Títol de família Monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.

Aquestes bases contemplen una situació d’excepcionalitat que estarà destinada a: infants que es trobin en situació de protecció internacional o protecció temporal, o en procés de sol·licitud d’aquesta protecció i/o Infants que puguin acreditar la procedència d’un país en situació de conflicte bèl·lic que estiguin registrats en la base de dades que l’Ajuntament disposa. Aquests infants gaudiran d’una bonificació del 100% per a l’assistència a l’activitat d’estiu triada.

Tant les bases com el document de sol·licitud de la beca les trobareu adjuntes en aquesta notícia.

Documents relacionats