25/07/22

L’Ajuntament engega treballs d’arranjament de l’asfalt de diferents carrers d’Olesa

Aquesta setmana es duran a terme treballs de reparació i millora del paviment de diferents carrers del municipi als barris de Les Planes, Els Closos i també al Collet de Sant Joan.

Image
Mapa aeri de treballs d'asfaltat

A partir d’aquest dimecres 27 de juliol i fins divendres, 29 es faran treballs de manteniment del paviment deteriorat a diversos carrers d’Olesa, dins de la campanya de reposició d’asfalt. Els carrers on es farà l’actuació aquests dies són:

  • c/Maresme (tram comprès entre els c/Priorat i c/Terra Alta, al barri de les Planes)
  • c/Segarra (tram comprès entre els c/ Bages i c/Maresme, al barri de les Planes)
  • c/Anoia (tram comprès entre el c/ Priorat i c/Urgell, al barri de Les Planes)
  • c/Pedraforca (al barri del Collet de St. Joan)

Aquestes actuacions consistiran en el fressat de la superfície malmesa del paviment asfàltic, l’estesa i compactació de la nova capa d’aglomerat asfàltic i treballs posteriors de pintura vial. Per a dur a terme aquests treballs l’afectació al trànsit serà mínima, ja que únicament es faran talls puntuals en funció de l’ocupació a la via.

També s’està treballant a la zona de l’aparcament del c/ Miquel Coll i Alentorn (darrera de Cal Mané, al barri dels Closos). En aquest cas les actuacions ja van començar la setmana passada i la previsió és que durin unes dues setmanes. Aquí es treballa per arranjar el paviment que ha fet malbé les arrels dels arbres.

 

Més de 5.000m2 d’asfaltat

Aquesta és la darrera actuació del departament de Gestió de l’Espai Públic i Equipaments d’aquest any. Anualment es realitza un arranjament d’uns 5000m2 de paviment aproximadament i s’acostuma a fer en període de vacances perquè hi ha menys activitat i per tant, menys afectació a la mobilitat.

En paral·lel també s’està executant obres de millora en voreres i adaptació de passos de vianants a diversos barris del municipi. La previsió és fer aquests treballs en uns 500m de voreres.

 

Diagnosi de l’estat de l’asfalt de les vies interurbanes

La periodificació de l'arranjament de carrers es fa atenent a criteris de seguretat i de més afluència, en primer terme. Al desembre del 2021, l’Ajuntament va demanar fer una diagnosi sobre l’estat del paviment de tots els carrers del municipi a Sotavia, empresa especialitzada, que va fer una revisió de l'estat de totes les vies amb un vehicle equipat amb sensors. Aquest dispositiu recopila i analitza imatges tridimensionals de la superfície del paviment i permet una visualització de la localització de tots els desperfectes sobre un mapa.

D’aquesta manera es pot analitzar tots i cadascun dels carrers, fins i tot abans que arribin a un estat de degradació elevat i així poder fer una  planificació a més llarg termini de les reparacions d'asfaltat necessàries. “Es va fer un mapeig de la situació actual de l’estat dels carrers i en base a aquest estudi es prenen les decisions d’actuació prioritàries. Al final l’objectiu és arranjar els carrers a tots els barris d'Olesa” ha explicat el cap de Servei de Manteniment de la Ciutat, Miquel Carreño.

ComAquestes actuacions es troben emmarcades en el contracte de manteniment d’aglomerat asfàltic per l’any del 2022. L’empresa Asfalts Augusta és la que executa aquests treballs mitjançant un contracte de manteniment per un període de 2021-2024.