19/04/24

L’Ajuntament organitza sessions de formació per a entitats per generar espais d’oci segurs

Es faran dues sessions de formació sobre dispensació responsable d’alcohol i de prevenció i abordatge de violències a les festes sobretot per a les entitats que han de gestionar les barres. 

Image
Concert de la Festa Major d'Olesa 2023

Concert de la Festa Major d'Olesa 2023

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha organitzat dues sessions formatives adreçades a les persones voluntàries que formen part d’entitats i que gestionaran barres de bar a la propera Festa Major, a les festes de barri o a altres esdeveniments festius. La primera tractarà sobre dispensació responsable d’alcohol i la segona sobre prevenció de violències. L’objectiu és que les persones voluntàries de les entitats adquireixin els coneixements necessaris per fomentar espais d’oci segurs al municipi.

La iniciativa està liderada des del Departament de Salut i el de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+, amb la col·laboració dels Departaments de Joventut, Festes, Cultura i Participació Ciutadana.

El dia 22 de maig, a les 19 h, L’Escorxador acollirà la formació sobre dispensació responsable d’alcohol. A la jornada s’explicarà què és la dispensació responsable d’alcohol i per què és important. Tot i que se centra en l’alcohol, també es farà una introducció pràctica sobre conceptes relacionats amb les drogues: tipologies, característiques i com funcionen. Alhora, s’explicarà com detectar i actuar en situacions de risc abans que es converteixin en problemàtiques. També hi haurà una part pràctica en què s'assajaran diferents escenaris i es resoldran situacions concretes que poden passar darrera d’una barra.

Precisament, aquest dijous, 18 d'abril, va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament el sorteig del servei de barres de bar de la Festa Major d’Olesa, de les quals se n'encarregaran diferents entitats.

Sorteig de barres de Festa Major 2024

Sorteig de barres de la Festa Major 2024 celebrat al Saló de Plens el 18 d'abril

D'altra banda, el 29 de maig, a les 19 h i al Saló de Plens, es farà la formació sobre prevenció i abordatge de violències masclistes a les festes.

L’objectiu d’aquesta formació és entendre el perquè de les violències, desmuntar prejudicis sobre les agressions sexistes en espais col·lectius i dotar d’eines i recursos les entitats per donar resposta a les agressions sexistes.

La durada de cada formació és de 2 hores i hi ha 30 places disponibles. Ambdues sessions són gratuïtes per a les persones que formen part de les entitats d’Olesa. 

Tot i que aquesta és la primera vegada que es fan aquestes formacions presencials específiques a entitats, fa anys que es fan accions específiques en temes de violències amb entitats que munten les barres de bar. Des de Salut Pública es fan intervencions amb l’associació Edpac (Educació per a l’Acció Crítica), en què els educadors de carrer recorren al llarg de la nit els diferents escenaris de la Festa Major o altres festes per atendre consultes, detectar conductes de risc o actuar davant qualsevol qüestió relacionada amb violències de gènere. 

Des del Departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ també s’habilita per les festes de Santa Oliva i Festa Major Punts Liles com a espais de prevenció i cura enfront les violències masclistes i lgtbifòbiques, sobretot en aquelles nits en què es preveu més afluència de públic. Aquests espais fan una tasca preventiva i dissuasòria i s’ubiquen a un espai visible però que alhora permet donar intimitat a la persona usuària.

L’Ajuntament està adherit al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, com a eina per prevenir i abordar les violències sexuals en contextos d’oci i festius.