21/04/23

Plans de prevenció d'incendis forestals

Image
Incendi forestal

El Departament de Medi Ambient ha elaborat els PPU per a Can Marcetó, el Mas de les Aigües, Ribes Blaves, Sant Pere de les Llumbreres, Oasi i pel Nucli urbà. Aquests són plans de prevenció d’incendis forestals de totes aquestes urbanitzacions. 

El seu objectiu és determinar les actuacions que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat de les diferents urbanitzacions i nucli de població, per a millora de la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’un incendi.

Documents relacionats

Document
PPU Can Marcetó (1013.92 KB)
Document
Document
PPU Ribes Blaves (1.19 MB)
Document
Document
PPU Oasi (9.28 MB)
Document
PPU Nucli Urbà (24.99 MB)