Mostra d'entitats

Mostra d'entitats d'Olesa  Logo Fent Olesa

Entre finals de maig i principis de juny celebrem a Olesa de Montserrat la Mostra d’Entitats, una jornada en la que les entitats d’Olesa es mostren a la ciutadania i en la que la ciutadania té l’oportunitat de saber cada entitat què fa, quins han estat els projectes de l’any, poden associar-se i gaudir de tota la força associativa del municipi.

La Mostra d'Entitats d’Olesa de Montserrat és un projecte de municipi i de participació activa, en el que, d’una banda, les associacions participen en el procés de planificació, organització, execució i avaluació i la ciutadania participa de les entitats de la mostra amb activitats d’acció i coneixença del teixit.

Inicialment, l’Ajuntament convida totes les entitats registrades al municipi a participar en la Mostra. Les entitats s’inscriuen voluntàriament, i la seva tasca no és només estar presents a la Mostra, sinó determinar la data de celebració, horaris, activitats, en definitiva decidir els aspectes organitzatius i col·laborar en la preparació i desenvolupament general de l’acte, així com en la seva avaluació posterior.

Documents relacionats

Document