Projectes dins l'horari lectiu

Catàleg d'activitats educatives

El catàleg d'activitats educatives recull un conjunt d'activitats pedagògiques dirigides a tots els centres educatius de la població, per a que l'alumnat pugui gaudir, dins de l'horari lectiu, d'una oferta complementària al currículum educatiu. L'objectiu del catàleg és poder oferir activitats que sumin al contingut treballat a l'aula i que alhora potenciïn la descoberta i l'arrelament al municipi.  El catàleg compta amb 8 àmbits on s'agrupen les diferents activitats i per a la seva oferta hi participen diferents departaments i serveis municipals. 

Per a consultar el catàleg del curs 2023-2024 podeu clicar sobre la imatge de la portada

 

Projecte TEU

Què és el projecte TEU?

El projecte TEU és una iniciativa educativa creada des de fa més de 10 anysper part dels centres educatius de secundària i l'Ajuntament d'Olesa deMontserrat amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat.
S’adreça a l’alumnat de 2n cicle de l’ESO amb l’objectiu d’oferir unaalternativa formativa a l’oferta acadèmica habitual.

Es pretén ajustar els interessos, motivacions i necessitats dels participants als aprenentatges pràctics i propers al món laboral . La intenció és oferirexperiències d’èxit per tal de fomentar l'autoestima i l'interès per continuar ambla seva formació. Al llarg de tot el curs escolar, l’alumnat passa un mínim de 4 hores setmanalsfora de l’aula fent pràctiques dins d’alguna empresa o servei, per tal derebre uns aprenentatges bàsics dins d'un entorn laboral.
La tasca que es duu a fora dels centres s’avalua com a part del currículumeducatiu i ajuda a acreditar l’obtenció del títol d’ESO o a promocionar de curs.

Imatge de l'acte de cloenda del projecte TEU del curs 2022-2023

 

El projecte TEU pot tirar endavant gràcies a tots els centres i serveis col·laboradors que acullen a l'alumant. Totes les empreses i serveis que vulguin formar part del projecte, poden consultar la infografia informativa clicant l'enllaç.  

Projecte TEU  - Informació per a empreses i serveis 

Premi Sant Jordi

El Premi Sant Jordi és el certàmen escolar que l'any 2022 va celebrar 30 edicions.  

S'adreça a alumnat d'edats compreses entre 6 i 16 anys i s'organitza en col·laboració amb els centres educatius del municipi. Actualment compta amb 5 categories on s'hi poden presentar obres de diferents estils narratius i literaris, com narrativa, relat breu, còmic, poesia, etc. 

El lliurament del premi es fa públi i en directe el mateix dia de Sant Jordi dins la programació especial del municipi. L'acte s'inclou entre altres activitats adreçades al públic infantil i juvenil com espectacles musicals i tallers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla Català de l'Esport a l'Escola

Què és el Pla Català de l'Esport a l'Escola?

El Pla Català de l'Esport a l'Escola (PCEE) és un programa impulsat des de la Generalitat de Catalunya que té la finalitat de posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica regular d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels infants i joves. 

Està liderat i coordinat pel Consell Català de l’Esport i el Departament d’Ensenyament, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olesa, els centres educatius del municipi i el consell esportiu del Baix Llobregat. 

El PCEE és una de les línies principals i estratègiques del Pla educatiu d'Entorn. 

Grup de treball: Seminari de mestres d'educació física

Abans de l'arribada formal del Pla Educatiu d'Entorn al municipi (2016-2017), ja existia un grup de treball constituit entre tots els mestres d'educació física del municipi amb la voluntat de proposar, coordinar i dur a terme activitats esportives dins de l'horari lectiu per a la promoció de la pràctica esportiva i hàbits saludables entre l'alumnat. 

En l'actualitat, aquest Seminari de treball és un grup consolidat a Olesa i l'encarregat de dur a terme i portar al territori els objectius que proposa el Pla Català de l'esport a l'Escola.  Les accions que es duen a terme compten amb el suport dels departaments municipals d'Ensenyament i Salut i amb el lideratge del Departament d'Esports. 

Activitats dins i fora de l'horari lectiu 

Des del Seminari de mestres d'educació física es promouen dues línies d'accions prinicpals: 

- Dins de l'horari lectiu: on s'organitzen activitats intercentres i també de manera independent per part de cada centre educatiu, i on es descobreix alguna pràctica esportiva concreta i l'entitat o servei que la promociona. 

- Fora d'horari lectiu: es programen activitats extraescolars per a potenciar la pràctica esportiva en qualsevol de les seves variants. Aquestes activitats estan finançades per la dotació econòmica que cada centre rep per part de la Generalitat de Catalunya. 

Aquatlò realitzada per part de tots els alumnes de 6è d'educació primària del municipi, el mes de juny de 2023 a la piscina municipal