Protecció de la salut

Protecció de la salut

La protecció de la salut engloba el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents al medi.

Contacte:

salutpublica@olesademontserrat.cat

Telèfon 93 778 00 50 ext. 4032

Sanitat ambiental

Plagues: control integrat de plagues a la via pública urbana, els edificis i equipaments municipals i solars municipals. Podeu visitar la pàgina web del Servei de Control de mosquits del Baix Llobregat amb informació sobre el control del mosquit tigre

Aus urbanes:  control de la població de coloms mitjançant dispensadors de pinso anticonceptiu a diverses zones del municipi. Consulteu el mapa d'ubicació dels dispensadors. 

Legionel·la: prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions que requereixen aigua per al seu funcionament.

Aigües de consum: control sanitari de les aigües de consum.

Gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als habitatges

Establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing: autorització i control sanitari dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing.

Sorrals de joc infantil: control de la salubritat dels sorrals de joc infantil municipals.

 

Per comunicar incidències sobre plagues podeu utilitzar l'aplicació Línia Verda.

Logo Línia Verda

Seguretat alimentària

  • Inspecció d’establiments minoristes d’alimentació, d’activitats de producció agroalimentària local i de transport urbà d'aliments per verificar que es compleix la legislació sobre seguretat alimentària.
  • Registre i cens d’establiments alimentaris minoristes i elaboració del mapa de risc.
  • Assessorament i formacions en seguretat alimentària adreçades a la població del municipi i als professionals dels establiments minoristes d’alimentació.

ACSA (Agència Catalana de Seguretat Alimentària)

GUIA PER A LA MANIPULACCIÓ D'ALIMENTS EN ESDEVENIMENTS TEMPORALS

Resum condicions establiments no sedentaris en fires i altres esdeveniments temporals

Resum condicions sanitàries per a la manipulació d'aliments en esdeveniments temporals

Refugis climàtics 2024

La calor excessiva i sostinguda pot comportar efectes negatius per a la salut, sobretot per aquelles persones més vulnerables. Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Olesa posa a disposició de la ciutadania refugis climàtics, espais públics on es pot acudir en situacions meteorològiques extremes.

Aquests són els refugis climàtics durant el mes de juliol.

Cartell Refugis climàtics 2024

Documents relacionats