Premis de Recerca Vila d'Olesa

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb el suport econòmic de l’empresa Kao Corporation, convoca els Premis de Recerca Vila d’Olesa destinats al reconeixement de treballs de recerca en qualsevol àrea de coneixement amb un contingut vinculat a Olesa de Montserrat o al seu entorn, o bé realitzats per un olesà/-na d’acord amb l’establert en les diferents modalitats d’aquestes bases.

La consideració científica de la recerca obliga a mesures garants, quant al rigor i el reconeixement científic del treball; i a mesures acreditatives, quant a la capacitació científica dels aspirants. La naturalesa dels Premis, que s’atorgaran a treballs científics publicats o bé defensats i avaluats positivament en entorns acadèmics, fa que les mesures garants, en principi, ja estiguin assegurades: a) pels tribunals i pels departaments de les facultats que avaluen positivament tesis doctorals o, més àmpliament, treballs realitzats en posterioritat a l’adquisició del grau (com ara els de màster o els vinculats als programes de doctorat) i, eventualment, treballs de fi de grau amb components de recerca; b) per les universitats que les editen en el seu servei de publicacions; o bé c) per la naturalesa i la categoria de les revistes o editorials que acullen les publicacions científiques. Les mesures acreditatives igualment estan assegurades, en principi, per la capacitació investigadora acadèmica que se sol·licita.

Les modalitats adultes dels Premis entenen la recerca en el sentit estricte d’activitat investigadora, reconeguda per la comunitat científica, que aporta coneixement científic, és a dir, allò que en la societat contemporània s’entén restrictivament per «ciència», més aquella mena de saber racional i lògic que en llatí s’incloïa dins la denominació de «scientia», com ara les anomenades, també restrictivament, «humanitats». Es parteix d’una divisió de les ciències en formals (lògica, matemàtiques, informàtica i altres disciplines afins), empíriques naturals (físiques o biològiques), empíriques socials (sociologia, antropologia, psicologia, economia, geografia humana, història, història de l’art, etc.), tecnològiques (el conjunt de les enginyeries) i els sabers d’àmbit humanístic clàssic (recerques filosòfica, filològica i literària, principalment, equiparades, en tant que sabers racionals, a les altres ciències en sentit convencional).

Dins el marc dels Premis de Recerca es convoca, amb la col·laboració d’OlesaAteneu i el patrocini de l’empresa Kao Corporation, el Premi Batec Jove de recerca per a escolars. El seu objectiu principal és donar a conèixer els Treballs de recerca de batxillerat i Projectes de cicle formatiu de grau mitjà i superior de qualitat acadèmica molt remarcable; reconèixer en forma de premis els mèrits de docents i escoles; i també, subsidiàriament, fomentar l’interès de l’alumnat en la realització de treballs d’investigació, potenciar la recerca fora de l’àmbit universitari i incentivar els centres en la promoció de la investigació entre els seus alumnes.

En l’edició de l’any 2020, es va crear el Premi Recerca amb Perspectiva de Gènere. Aquest premi pretén impulsar els treballs de recerca d’alumnat olesà i els treballs realitzats per un olesà/-na en l’entorn universitari amb continguts vinculats amb les aportacions de les dones en diferències temàtiques al llarg de la història, aportacions i recerques entorn el gènere, la violència masclista, les diferents corrents del feminisme i/o la diversitat sexual i la història del col·lectiu LGTBIQ+.

El procediment per a la concessió dels Premis es regeix pels principis de qualitat, objectivitat, publicitat, transparència, lliure concurrència, igualtat i no discriminació.

Així mateix, l’organització dels Premis i els membres de l’òrgan col·legiat garanteixen la confidencialitat de la identitat dels participants i del contingut dels treballs presentats. Tanmateix, en l’acte d’entrega dels Premis es donaran a conèixer les dades dels treballs guanyadors i els continguts curriculars dels seus autors que s’estimin significatius, d’acord amb la finalitat pública de l’acte. 

Bo i seguint l’esperit del bé col·lectiu major que significa el saber, es valora la necessitat d’un retorn social, a benefici del poble d’Olesa de Montserrat, que permeti gaudir a tots els olesans/-es, de manera transversal i divulgativa (escolars de Batxillerat, de Cicles formatius i ciutadans en general), dels Premis atorgats. Amb aquesta finalitat, els guanyadors dels Premis queden compromesos a realitzar un acte públic (com ara conferència, col·loqui, visita escolar o de qualsevol altra naturalesa que l’òrgan col·legiat estableixi, d’acord amb l’Ajuntament i havent escoltat l’interessat) dins d’un termini raonable que en qualsevol cas ha de ser anterior a la propera convocatòria.

Actualment els premis de Recerca Vila d’Olesa estan formats per les següents categories:

1. Premi de Recerca Vila d’Olesa:

a. Ciència Oberta: temàtica olesana 

b. Impulsa: temàtica general per a investigador/es locals

2. Premi Batec Jove Vila d’Olesa

3. Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere:

a. Adults

b. Juvenil

Menció Passionarium

S’atorgarà la Menció Passionarium —que vincula el Centre d’Estudis Passionarium als Premis de Recerca Vila d’Olesa—, als treballats presentats al Premi Recerca Vila d’Olesa en modalitat de Ciència Oberta o Premi Batec Jove Vila d’Olesa quan un treball destaqui per la vàlua de la recerca en l’àmbit del fenomen passionístic totalment o parcialment, centralment o tangencialment. La Menció, que no té instituïda dotació econòmica, pretén no només reconèixer la recerca que es pugui haver fet sinó també potenciar recerques ulteriors sobre temàtica passionística a través del Centre d’Estudis i els seus fons. Es farà obsequi d’un objecte de record per deixar testimoni de l’obtenció de la Menció.

A continuació podeu consultar els guanyadors i guanyadores de les diferents edicions:

2022

38è Premi de Recerca modalitat Ciència Oberta

Es declara desert

38è Premi Recerca modalitat Impulsa

Es declara desert             

XXVII Premi Batec Jove

Educació. El llarg viatge des del món actual cap a la transformació social, de Marta Pérez Centelles

3r Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere

Es declara desert

2021

37è Premi de Recerca modalitat Ciència Oberta

Amors, peregrines i ronya. Estudi d’un cançoner d’Olesa de Montserrat, de Laura Planagumà Clara

37è Premi Recerca modalitat Impulsa

Es declara desert

XXVI Premi Batec Jove

Educació. El llarg viatge des del món actual cap a la transformació social, de Marta Pérez Centelles

2r Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere

Feminismos y mujeres de Abya Yala en Barcelona (2000-2020). Genealogías descoloniales y antirracistas, de Constanza Macarena Llorca Ramos

2020

36è Premi de Recerca modalitat Ciència Oberta

New exceptionally well-preserved footprints from the muschelkalk detrital unit from the catalan basin, de Francho Chabier De Jaime Soguero

36è Premi Recerca modalitat Impulsa

Es declara desert

XXV Premi Batec Jove

Tornen les serps, però muden les pells. Anàlisi política sobre el creixement de l’extrema dreta, de Joan Olaf Subirachs Garcia 

1r Premi de Recerca amb Perspectiva de Gènere

Es declara desert

2019

35è Premi Recerca modalitat Ciència Oberta

Es declara desert

35è Premi Recerca modalitat Impulsa

Use of vocalitzacions in a captive group of red-capped mangabeys (cercocebus torquatus): context of emission and hierarchy, de Clara Garcia-Duran Castilla

XXIV Premi Batec Jove de Recerca lliure per a escolars

Distribució dels amfibis al terme d’Olesa de Montserrat, d’Aina Cerdeira Casals

2018

34è Premi Recerca modalitat Ciència Oberta

Es declara desert

34è Premi Recerca modalitat Impulsa

Es declara desert

XXIII Premi Batec Jove de Recerca lliure per a escolars

Citogenètica: l’estudi dels cromosomes humans, de Julia Guitart Torra

2017

33è Premi Recerca modalitat Ciència Oberta

Un segle de premsa local a Olesa de Montserrat (1879-1980), de Marc Amat Vilà

33è Premi Recerca modalitat Impulsa

Estudi del paper de la proteïna Quinasa CK2 en Glioblastoma, de Xavier Solé Miquel, i Evolución de la química de las aguas profundas del atlántico Norte durante la transición del Pleistoceno medio (o,8-1,2 MA): B/Ca en foraminíferos bentódicos, d’Helena Checa Sánchez

XXII Premi Batec Jove de Recerca lliure per a escolars

Es declara desert

2016

32è Premi Recerca modalitat Ciència Oberta

Es declara desert

32è Premi Recerca modalitat Impulsa

Es declara desert

XXI Premi Batec Jove de Recerca lliure per a escolars

Els anys difícils de la postguerra: fam i misèria a Olesa de Montserrat”, de Josep Daura Casanovas

2015

30è Premi Recerca Lliure

Es declara desert

Accèsit 30è Premi Recerca Lluire

Creació i implantació d'un baròmetre de satisfacció general a Olesa de Montserrat, de Felipe Alonso Marcos i Maria Jesús Delgado Portela

XX Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

2014

30è Premi Recerca Lliure

La guerra de successió a Olesa de Montserrat. 1705-1714-2014, de Xavier Rota i Boada

XIX Premi Recerca Lliure per a escolars

Fèlix Figueras i Aragay, alcalde represaliat a la Segona República a Olesa de Montserrat, de Guillem Figueras i Bartrés

2013

29è Premi Recerca Lliure

Es declara desert

XVIII Premi Recerca Lliure per a escolars

Els motius de les cases d’olesa, de Marc Pérez Soler

Accèssit Premi escolar

L’alcaldia olesana (1961-1986): història oral, de Martí Rafegas i Romero

2012

28è Premi Recerca Lliure

Aproximació a l’estudi de les migracions històriques a escala municipal: Olesa de Montserrat, 1541-1930 de Carles Millàs i Castellví

XVII Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

2011

27è Premi Recerca Lliure

La Passió d’Olesa pas a pas. 1850 – 2010, d’Alfons Bayona Paltor i Elies Valldeperas Costa

XVI Premi Recerca Lliure per a escolars

Evolució urbanística d’Olesa de Montserrat. Aproximació històrica, de Daniel Sicart Serra

2010

26è Premi Recerca Lliure

Es declara desert

Accèssit del Premi Recerca

Els Miquelets d’Olesa, d’Apel·les Mestres. Edició crítica, de Marta Ibáñez Fuentes i Xavier Rota Boada

XV Premi Recerca Lliure per a escolars

Guia excursionista. Olesa de Montserrat i entorns, de Joan Soler Gironès.

2009

25è Premi Recerca Lliure

Es declara desert

XIV Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

2008

24è Premi Recerca Lliure

Evolució del paisatge de la Puda de Montserrat i el seu entorn (1790-2008), de Iago Otero Armengol i Natàlia Valldeperas Belmonte

Menció especial

1950-2000. 50 anys d’història olesana, d’Alfons Bayona Paltor i Elies Valldeperas Costa 

XIII Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

2007

23è Premi Recerca Lliure

Metges, cirurgians i apotecaris d’Olesa de Montserrat (segles XV-XIX), d’Àngel M. Hernández Cardona

XII Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

2006

22è Premi Recerca Lliure

Estils de vida, valors i actituds dels estudiants de secundària de la vila d’Olesa de Montserrat, d’Esther Àlvarez López i Karin Arbach

XI Premi Recerca Lliure per a escolars

Les cotorretes de pit gris a Olesa de Montserrat, de Marta Ruzafa Safont, Neus Compañó Rodoreda i Anna Carla Nieto Luque

2005

21è Premi Recerca Lliure

Mapa intercultural d’Olesa de Montserrat, de Bàrbara Boulocq

X Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

2004

20è Premi Recerca Lliure

Els anys de la dictadura a Olesa: la visita de Franco a La Passió, de Roger Roca Rius

IX Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

Accèssit Premi escolar

Qui té la culpa? Influència de l’entorn familiar, escolar i social en els resultats acadèmics del jove estudiant olesà, de Laura Gómez Garcia i Marta López Llanas

2003

19è Premi Recerca Lliure

Pagesos, paraires i teixidors al Llobregat montserratí (1550-1850), de Josep M. Cobos Hernández

VIII Premi Recerca Lliure per a escolars

Apunts per a una biografia: el Sebastià dels diaris, de Dèlia Almirall Vilà

Accèssit Premi escolar

El Casal. Història i vida, de Roser Montserrat Alavedra

2002

18è Premi Recerca Lliure

Es declara desert

Accèssit del Premi Recerca

Història d’un Agermanament, de Benet Font Boada i Jordi Martínez Vallmitjana (treball no presentat)

VII Premi Recerca Lliure per a escolars

Les comunitats vegetals a Olesa de Montserrat, de Marta Jané Presas

Accèssit Premi escolar

Oles@ans per Oles@. Una web sobre el nostre poble, de Francisco Morales Carreño, Jordi Puig Benages, Sílvia Rodriguez Marin i Antoni Segura Puidemon

2001

17è Premi Recerca Lliure

Les Popularitats de Pau Bertran i Bros: un recull de cultura tradicional montserratina, de Jordi Serra Massansalvador

VI Premi Recerca Lliure per a escolars

Els teatres de La Passió d’Olesa de Montserrat, de Josep Casanovas Matas

Accèssit Premi escolar

Tractament d’aigües residuals per mitjà de plantes aquàtiques per la vila d’Olesa, de Teresa Bayona i Marta Miravet

2000

16è Premi Recerca Lliure

Llibre de la Confraria de Paraires d’Olesa, de Gusman Vendranas

V Premi Recerca Lliure per a escolars

Estudi sobre l’aire d’Olesa, de Teresa Bayona, Marta Miravet, Roser Montserrat i Maria Segura

Accèssit Premi escolar

Entitats esportives d’Olesa, de Marc Pérez Galceran

1999

15è Premi Recerca Lliure

Els vertebrats a Olesa de Montserrat, de Jordi Cerdeira Ribot

Accèssit Premi Recerca

Els oficis d’abans. Cas d’Olesa de Montserrat, de Gusman Vendranas

IV Premi Recerca Lliure per a escolars

Balneari de la Puda i Hotel Gori, de Fran Grima i Sílvia Garcia

Accèssit Premi escolar

Investigació sobre les aigües d’Olesa, de Teresa Bayona i Roser Montserrat

1998

14è Premi Recerca Lliure

Demografia i societat a Olesa de Montserrat en temps dels Àustria, de Xavier Gual Ramirez i Carles Millàs Castellví

Accèssit Premi Recerca

Olesa al final del segle XVIII, segons les respostes de Joan Boada al qüestionari de Zamora, d’Àngel M. Hernández Cardona

Premi especial 75è aniversari de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis

L’escola d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat, d’Anna Cuadrado Amorós

III Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

1997

13è Premi Recerca Lliure

Joan Povill, periodista i crític literari, de Xavier Sánchez Parent (treball no presentat)

II Premi Recerca Lliure per a escolars

La vida d’en Joan Povill Adserà explicada per la gent d’Olesa, dels alumnes de cinquè i sisè de primària de l’Escola Povill

Accèssit Premi escolar

Vida i obra d’en Joan Povill i Adserà, de Jessica Quero, Jessica Garcia, Sílvia Ribera, Marta López i Montse Company

1996

12è Premi Recerca Lliure

Bibliografia bàsica d’Olesa, d’Irene Lladó Palomas i Núria Colom Canals

I Premi Recerca Lliure per a escolars

Jacint Verdaguer, de Felipe Alonso Marcos

1r accèssit Premi escolar

Jacint Verdaguer, príncep dels poetes catalans, d’Ester Vallès Masabeu i Carolina Martin Cordero

2n accèssit Premi escolar

Canigó, del grup d’alumnes de 8è de l’Escola Montserrat

3r accèssit Premi escolar

Jacint Verdaguer, excursionista i poeta. La toponímia del Cant Quart de Canigó, del grup d’alumnes de l’Escola Daina- Isard

Menció honorífica Premi escolar

Mossèn Cinto Verdaguer. Príncep dels poetes catalans, de Mireia Casellas Cunill

1995

11è Premi Recerca Lliure

No es fa convocatòria

1994

10è Premi Recerca Lliure

No es presenta cap treball

Premi Recerca Lliure per a escolars

Nou cartes olesanes i una postal de Venècia, dels alumnes de 8è d’EGB de l’escola Daina Isard

1993

9è Premi Recerca Lliure

El paisatge vegetal d’Olesa de Montserrat, d’Àngel M. Hernández Cardona

Ajut econòmic especial

Música i Orquestres d’Olesa, de Lluís Duran Duran

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1992

8è Premi Recerca Lliure

El Basquet a Olesa, de M. Àngels Soler Bayona i Blanca Mampel Ayuso

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1991

7è Premi Recerca Lliure

Els cognoms de la gent d’Olesa (segles XIII a XX), de Manel Font Pons

Accèssit Premi Recerca Lliure

Olesa. Retalls de la història d’un poble, de Josep M. Sibina Alsina

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1990

6è Premi Recerca Lliure

Oli d’Olesa. La Passió d’un poble, de Gusman Vendranas i Chantale Rullier

Premi per a la realització de treballs d’investigació sobre el desenvolupament socioeconòmic de la vila d’Olesa de Montserrat des de l’any 1973 fins 1990

No es presenta cap treball

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1989

5è Premi Recerca Lliure

La vila d’Olesa de Montserrat al segle XIX, de Josep M. Cobos

Premi Recerca Lliure per a escolars

Investigació geogràfica sobre la població i el terme municipal d’Olesa de Montserrat, dels alumnes de BUP de l’Escola Daina Isard

1988

4t Premi Recerca Lliure

Enteixinats de tortugues a Olesa de Montserrat, del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà

Premi Recerca Lliure per a escolars

Es declara desert

1987

3r Premi Recerca Lliure

Olesa de Montserrat. República, guerra i repressió en el Baix Llobregat (1930-1940), de Josep M. Penalva Martín

Accèssit Premi Recerca Lliure

II República a Olesa de Montserrat 1931-1936, de Jordi Gonzalez Fabregat

Premi sobre La Passió d’Olesa 

Edició del text de La Passió i Mort de N. S. Jesucrist, de Joan Povill i Adserà, de Jacint Bassó Parent i Josep Temporal Oleart

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1986

2n Premi Recerca Lliure

Aproximació històric–artística del Balneari de la Puda i de l’Hotel Gori, de Gemma Estrada Planell

Accèssit Premi Recerca Lliure

San Bernardo. Antecedentes históricos, situación social y cultural, de Juan Jose Agudo Bautista i Antonio Martin Yevenes

Premi Investigació Històrica (1050 aniversari de la vila d’Olesa)

La Protoindustrialització a Olesa de Montserrat durant el segle XVIII, d’Assumpta Muset Pons

Premi Investigació sobre l’Oli d’Olesa

No es presenta cap treball

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

1985

1r Premi Recerca Lliure

Sant Pere Sacama. Estudi sobre un possible assentament ibèric, del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà

Premi Investigació Pedagògica

L’estudi del medi. El terme municipal d’Olesa de Montserrat, de Patrici Batalla

Accèssit Investigació Pedagògica 

Olesa de Montserrat. Itineraris de la natura, de M. Cristina Pujol Matas i Frederic Tarragó Zuñeda

Premi Recerca Lliure per a escolars

No es presenta cap treball

Documents relacionats