Certificats de nul·litat dels judicis franquistes

Certificat anul·lació judici sumaríssim Lluís Companys

El juliol de 2017, en compliment de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme,  l'Arxiu Nacional de Catalunya va publicar la relació de persones a les quals se'ls va instruir un procediment judicial militar durant la Dictadura de Franco. 

La llista presenta les víctimes ordenades alfabèticament, amb 66.590 persones físiques i 15 persones jurídiques. Es tracta de víctimes que van ser jutjades pels tribunals franquistes i condemnades a duríssimes penes de presó o, en el pitjor dels casos, condemnades a mort i executades després d’un judici sumaríssim. L’objectiu final és restablir l’honor, la dignitat i la memòria de les víctimes dels tribunals franquistes

Enllaç al llistat complet de l’Arxiu Nacional de Catalunya: Llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978) (actualitzada). Arxiu Nacional de Catalunya (gencat.cat)

La Llei Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme declara il·legals els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, que van actuar a Catalunya a partir de l’abril de 1938 i fins el desembre de 1978, pel fet de ser contraris a la Llei i vulnerar l’exigència del dret a un judici just. La Llei anul·la de ple dret totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels Consells de Guerra dictats per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista. 

Seguint amb els principis de veritat, justícia i reparació, la Regidoria de Memòria Històrica d’Olesa de Montserrat ha extret i publica la llista de veïns i veïnes nascudes i/o residents a Olesa de Montserrat per fer-ne una pròpia, fàcilment consultable, com a exercici de reparació moral cap al veïnat d’Olesa que va patir la Dictadura de Franco. Es tracta d’una llista on figuren un total de 166 persones nascudes i/o residents a Olesa, a algunes de les quals se’ls va instruir més d’un procediment. La relació inclou cognoms i nom de la persona encausada, sexe, el municipi de naixement, el de residència, el tipus de procediment (consell de guerra, diligències prèvies o similars), número de causa, data d’inici de la causa, data d’aprovació de la sentència o altra resolució, pena imposada i commutació o indult demanat. 

Cerquem els familiars dels encausats per tal de comprovar que les dades de la víctima que figuren al llistat siguin les correctes i així poder sol·licitar els certificats de nul·litat.  

El certificat de nul·litat és el document - en què consta el nom i els cognoms de la persona processada pels tribunals militars il·legals de la dictadura- deixa constància de la nul·litat de les sentències i les resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra a què van ser sotmeses pel règim franquista. 

L'acte institucional, d'entrega dels certificats de nul·litat dels judicis militars franquistes, que estava previst fer-se el proper octubre queda ajornat degut al context polític de la Generalitat. L'emplacem a celebrar-se el proper Abril de 2025.

Des de la Regidoria de Memòria Històrica seguim treballant en la cerca de famílies represaliades pel franquisme.

Contacteu amb nosaltres:

  • Per telèfon: 937780050 
  • Per correu electrònic:  sumarissims@olesademontserrat.cat
  • Presencialment: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i els dimarts de 16.30  a 18.00 h.