Catàleg i Pla Especial Urbanístic de Protecció de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Olesa de Montserrat

Els objectius bàsics d’aquest document són:

  • Identificar i documentar les construccions, elements naturals i de valor ambiental i paisatgístic, elements arquitectònics i conjunts, jaciments arqueològics i paleontològics i altres elements singulars de valor patrimonial.
  • Determinar en cada element els motius de la seva catalogació i una proposta de categoria i de nivell de protecció.
  • Aprofundir en el coneixement de la seva història i dels trets urbanístics i arquitectònics que els defineixen i caracteritzen.

Establir la normativa específica que li és d’aplicació a aquest element.