Entitats i associacions
Entitats mediambientals

Agrupació de Defensa Forestal Olesa de Montserrat ADF

Entitat sense afany de lucre que té com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. L’objectiu  principal és la prevenció i la lluita contra els incendis forestals i en concret: 

Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘ incendis forestals.

Col·laboració activa en l‘ organització, el control i l‘ execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.

  • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
  • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ ADF.
  • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa de camins i punts d‘ aigua.

Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals.

Adreça:

Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Espanya

Telèfon: 627 594 948
Adreça electrònica: adfolesa318@gmail.com