Entitats i associacions
Entitats educatives

AMPA - ESCOLA Sant Bernat

Associació de Pares i Alumnes de l'Escola Sant Bernat, sense ànim de lucre, amb els següents objectius:

-Donar suport i assistència als membres de l'associació i en general, als pares, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
- Promoure la participació dels pares dles alumnes en la gestió del centre.
- Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars.
- Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
- Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directriu per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis d'acollida, escoles obertes...)
- Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'especific de responsabilització en l'educació familiar.
- Fomentar i practicar l'activitat fisicoesportiva a l'escola sense finalitat de lucre.

AMPA - ESCOLA Sant Bernat
Adreça:

C/ de Lluís Companys, 2 C/Pintor Fortuny, 13
08640 Olesa de Montserrat
Espanya

Telèfon: 607 295 047
Adreça electrònica: info@ampasantbernat.org
Horari:

Via e-mail i telèfon