Entitats i associacions
Entitats educatives

AMPA - ESCOLA Povill

Associació de mares i pares de l'alumnat de l'Escola Povill que tenen l’interès comú d’intervenir de manera activa en l’educació dels fills i filles i vetllar pel bon funcionament del centre. La voluntat de l’associació és que les famílies participin en la vida escolar dels infants.

AMPA - ESCOLA Povill
Adreça:

Carrer del Pintor Fortuny, 13
08640 Olesa de Montserrat
Espanya

Telèfon: 93 778 00 16
Adreça electrònica: ampa@creixenpovillolesa.cat