Entitats i associacions
Entitats educatives

AMPA - Contrapunt

Associació de mares i pares d'alumnes de l'Escola Municipal de Música que tenen l’interès comú d’intervenir de manera activa en l’educació dels fills i filles, vetllar pel bon funcionament del centre i actuar com a contrapunt de l’escola en tots aquells aspectes en què puguin ajudar.

Adreça:

.
08640 Olesa de Montserrat
Espanya

Telèfon: 607 288 174
Adreça electrònica: contrapuntolesa@gmail.com