Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2019-2023

EL PAM ÉS L'INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és un document redactat conjuntament entre l'Equip de govern i el personal de l'Ajuntament per convertir totes aquelles intencions polítiques en actuacions planificades de manera realista sobre un calendari. Recull quines són les línies estratègiques a seguir i els projectes i les accions més rellevants que configuraran l’acció del Govern municipal per al mandat 2019-2023.

Què és el PAM?

El Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 és el resum ordenat del conjunt de propostes d'actuació que l'Equip de Govern municipal vol fer arribar als seus ciutadans. A partir de la definició d’uns eixos de treball, que s’engloben dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que van adoptar-se el 25 de setembre del 2015 com a part de la nova agenda de desenvolupament sostenible (Agenda 2030), es marquen els objectius, així com les accions que es creuen necessàries per assolir-los, incloent-hi els indicadors que permeten avaluar el grau de compliment.

EL PAM VOL FER PROPERA LA POLÍTICA I LA GESTIÓ MUNICIPAL 

És una manera de relacionar-se amb cadascuna de les persones que viuen a Olesa de Montserrat amb la voluntat de fer més propera la política i la gestió municipal.

Aquest PAM pretén romandre obert i flexible. És un document viu i revisable i, per tant, s’adaptarà a qualsevol necessitat i/o oportunitat que es consideri positiva per ser incorporada. És per això que no és un document tancat, sinó un punt de partida i una eina de treball compartida, que anualment es revisarà per valorar el grau d’assoliment, fent possible, d’aquesta manera, introduir les millores necessàries.

Som davant un repte difícil d’assolir, però en cap cas volem deixar passar l’oportunitat que tenim de transformar la nostra vila.

ESTRUCTURA DEL PAM

El PAM 2020-2023 de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat s’ha estructurat a partir de 4 àmbits, els quals han definit els seus eixos de treball. 

Per a una major comprensió, aquests àmbits contenen diferents eixos en els que es detallen els objectius i les accions que es duran a terme per assolir-los. 

Podeu accedir al document complet del PAM de l'Ajuntament d'Olesa 2019-2023.

Què són els ODS?

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

Cliqueu damunt de les imatges per obtenir els detalls de cada objectiu.

 

ODS 1     ODS 2     ODS 3     ODS 4

 

ODS 5     ODS 6     ODS 7     ODS 8

 

ODS 9     ODS 10     ODS 11     ODS 12

 

ODS 13     ODS 14     ODS 15     ODS 16

 

ODS 17     Roda ODS

Retiment de comptes

Els percentatges de cada pictograma mostren el grau de vinculació dels eixos i els objectius del Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i les metes que articulen l’Agenda 2030.

ODS 1 2022   ODS 2 2022   ODS 3 2022   ODS 4 2022   ODS 5

ODS 16   ODS 7 2022   ODS 8 2022   ODS 9 2022   ODS 10 2022

ODS 11 2022   ODS 12 2022   ODS 13 2022   ODS 14 2022   ODS 15 2022

ODS 16 2022   ODS 17

(Avaluació de tot l'any 2022)

Per veure l'avaluació de cada Departament, cliqueu a la imatge de cada àrea. 

 

Baner Serveis centrals i econòmics

 

Baner Territori i sostenibilitat

 

Baner Serveis personals

 

Baner Covid-19