Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

GESTIÓ ANIMALS

 

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té entre les seves competències la gestió dels animals i un dels principals objectius és atendre les troballes d'animals abandonats o perduts. També s'encarrega de divulgar informació i sensibilitzar la ciutadania envers, sobretot, els animals de companyia: necessitat de censar animals, contra l'abandó o la conscienciació i necessitat de convivència veïnal derivada de la tinença d'animals.

 

Cal tenir, però, un seguit de consideracions:

 

Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o posseïdora.

 

Animal de companyia: és l'animal domèstic  que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Als efectes de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals al municipi d’Olesa de Montserrat, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos, els gats i les fures.

 

Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l'Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.

 

Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l'Estat espanyol.

 

Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.

 

 

Servei de recollida d'animals perduts o abandonats:

 

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ofereix a la ciutadania un servei municipal de recollida, recuperació i acollida d’animals de companyia abandonats, ferits o perduts a la via pública, en compliment del que disposa la normativa catalana en matèria de protecció dels animals.Els animals abandonats, perduts o ferits a la via pública dins el terme municipal d’Olesa de Montserrat es recullen, les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, a traves de la Policia Local, que centralitza totes les trucades, i d’un contracte amb una protectora, que els passa a buscar i els trasllada a un refugi.

 

No es recullen animals trobats en altres municipis i tampoc es recullen animals a domicili ni de persones que se’n vulguin desfer, a no ser que es tracti d’una actuació policial o el servei es realitzi a requeriment del Departament de Sanitat i Consum per ordre judicial, sol·licitud dels serveis socials o altres motius.

 

L’Ajuntament disposa d’unes instal·lacions annexes a les dependències policials a les quals es comprovarà si els animals estan identificats. En el cas de no tenir microxip, els animals es traslladen immediatament al refugi. Si tenen microxip, els animals queden custodiats durant un màxim de 6 hores per tal de contactar amb la persona propietària perquè els recuperin. Passat aquest termini, els animals es porten al refugi, on residiran mentre el seu propietari no els reclami o siguin adoptats. Qualsevol animal de companyia que no sigui reclamat pel seu propietari en un termini màxim de 20 dies, independentment de si està identificat o no, es considerarà apte per ser adoptat.

 

D’acord amb la legislació vigent, les persones que tenen animals de companyia han de comunicar la seva  desaparició a l’ajuntament en un termini de 48 h. Cal recordar també que està prohibit abandonar-los.

 

Els departaments de Sanitat i consum, Via Pública, Medi Ambient i Seguretat ciutadana de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb la finalitat de posar en comú problemes, demandes, necessitats i solucions envers la convivència amb animals de companyia a Olesa de Montserrat han iniciat un procés comunitari amb l’objectiu de cercar solucions, prioritzar problemes i trobar la millor resolució.

 

Si teniu suggeriments us podeu adreçar a sanitaticonsum@olesademontserrat.cat

 

 

Altra informació d'interès:

 

Benestar Animal

Adopció d'un animal de companyia

Cens animals de companyia 

Consells si he perdut o trobat un gos

Llicència municipal animals potencialment perillosos

 

Altres eixos de treball:  

 

Reunions del Procés Participatiu 

Colònies controlades de gats

 

  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons  europeu de desenvolupament regional Logo Infoparticipa 2017